ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္တံုးအတြင္းမွ ေပၚေတာ္မူဘုရား ပြင့္ေတာ္မူျခင္း

Sunday, 5 May 2013

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္တံုးအတြင္းမွ ေပၚေတာ္မူဘုရား ပြင့္ေတာ္မူျခင္း

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ဇီးကၽြန္းရပ္ ရွမ္းလင္မယား ႏွစ္ေယာက္မွ ျမစ္ဆိပ္တြင္ လွပေသာေက်ာက္တံုး ေတြ႕၍ အိမ္ သို႕ ယူေဆာင္လာခဲ့ျပီး ညေရာက္လွ်င္ ၄င္းေက်ာက္တံုးေပၚ၌ ဘုရားမီးပူေဇာ္ရာတြင္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ မ်ားျဖာ ထြန္းလာသျဖင့္ ေက်ာက္တံုးအားပြတ္တိုက္ၾကည့္ရာ ဘုရားပံုေရးေရးေတြ႕၇ွိခဲ့ပါသည္။
၄င္းေက်ာက္တံုးအား ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေက်ာက္ေသြးဆရာ( ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္သို႕ ) ယေန့ ၄-၅- ၂၀၁၃  ရက္ေန႕ စေနေန႕တြင္ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ရာ ပံုပါအတိုင္္း ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးေမွ်ာ္ေတြ ႕ရွိရ သျဖင့္ ရန္ၾကီးေအာင္ေစ်းမွ လူအမ်ားဖူးေမွ်ာ္ ၾကည္ညိဳခဲ့ရျပီး ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ကူး ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အႀကံအဖန္မဟုတ္ အမွန္အကန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
by.oppositeyes

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...