ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: " ႏွင္းဆီခရီးသည္ ေမာ္ဒန္အျငိမ့္ စင္ကာပူတြင္သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ "

Friday, 10 May 2013

" ႏွင္းဆီခရီးသည္ ေမာ္ဒန္အျငိမ့္ စင္ကာပူတြင္သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ "


Photo: " ႏွင္းဆီခရီးသည္ ေမာ္ဒန္အျငိမ့္ စင္ကာပူတြင္သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ "

ဒါရုိက္တာ ေမာင္မ်ဳိးမင္း(၇င္တြင္းျဖစ္)ဦးစီးေသာ ႏွင္းဆီခရီးသည္ ေမာ္ဒန္အျငိမ့္က ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စင္ကာပူက KALLANG THEATER မွာ ေဖ်ာ္ေျဖမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ေနတုိး၊ေက်ာ္ေက်ာ္ဗုိ၊ထြန္းထြန္း၊ မုိးမုိး၊ တင္ေမာင္ဆန္းမင္းဝင္း ၊မုိးယုစံ၊ မုိးျပည့္ျပည့္ေမာင္၊ေမကဗ်ာ၊ဖူးစုံ၊ဝါဆုိမုိးဦး၊သႏၱာဗုိလ္ ႏွင့္ Myanmar Street Dance Community (Singapore) 
တုိ႔မွပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ခုိင္ေဝလြင္
ဒါရုိက္တာ ေမာင္မ်ဳိးမင္း(၇င္တြင္းျဖစ္)ဦးစီးေသာ ႏွင္းဆီခရီးသည္ ေမာ္ဒန္အျငိမ့္က ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စင္ကာပူက KALLANG THEATER မွာ ေဖ်ာ္ေျဖမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေနတုိး၊ေက်ာ္ေက်ာ္ဗုိ၊ထြန္းထြန္း၊ မုိးမုိး၊ တင္ေမာင္ဆန္းမင္းဝင္း ၊မုိးယုစံ၊ မုိးျပည့္ျပည့္ေမာင္၊ေမကဗ်ာ၊ဖူးစုံ၊ဝါဆုိမုိးဦး၊သႏၱာဗုိလ္ ႏွင့္ Myanmar Street Dance Community (Singapore)
တုိ႔မွပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ခုိင္ေဝလြင္(ေပၚၿပဴလာ ဂ်ာနယ္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...