ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: .မိုးေလး က တၿဖိဳက္ ႏွစ္ၿဖိဳက္ဆိုေတာ့ ..ျခင္ေတြ ကိုက္ခံ ထိေရာေပါ့ ။

Friday, 10 May 2013

.မိုးေလး က တၿဖိဳက္ ႏွစ္ၿဖိဳက္ဆိုေတာ့ ..ျခင္ေတြ ကိုက္ခံ ထိေရာေပါ့ ။


Photo: ေဘာ္ေဘာ္တို႔ေရ...မိုးေလး က တၿဖိဳက္ ႏွစ္ၿဖိဳက္ဆိုေတာ့ ..ျခင္ေတြ ကိုက္ခံ ထိေရာေပါ့ ။

ျခင္ေဆးေခြ ..သံုးရင္ ..အစစရာအရာရာ ..စိုးရိမ္ေနရေသးတယ္ ။ 

ျခင္ေတြ ေအာ္ေၾကာလန္ ေအာင္ေျပးမယ့္..ဒီနည္းလမ္း ေလး က စိတ္ဝင္စားစရာပဲ ။

ပံုမွာေတြ႕တဲ႔ အတိုင္း... သံပုရာသီး ကို တျခမ္း ..ျခမ္း..ၿပီးေတာ့ ေလၫွင္းပြင့္ေလးေတြ ကို ..အေပၚ မွာ ..အ႐ိုးတံ ကေန သံပုရာသီးျခမ္း မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာစိုက္ ။ 

သံပုရာ ႏြမ္းရင္ ေတာ့ ..ေနာက္ အသစ္ တစ္လံုး ..လဲဖို႔ မေမ့နဲ႕ အံုး..။ ^___^ 

မိုးဦးရာသီ မို႔ ..လူႀကီးေရာ .. ခေလးပါ ..ေသြးလြန္တုတ္ေကြး..အလြယ္တကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။

ဒီနည္း ေလး ကို ....စမ္းၾကည့္ၾကပါလား။ 
ပိုက္ဆံ လည္း ..အမ်ားႀကီး..သံုးစရာ ..မလိုဘူးေလေနာ့ ။ 

Credit: useful info ^__^ 


EFFECTIVE method of keeping mosquitoes at bay! Simply slice a lime in half and
press in a good amount of cloves for an ALL NATURAL mosquito repellent...
ျခင္ေဆးေခြ ..သံုးရင္ ..အစစရာအရာရာ ..စိုးရိမ္ေနရေသးတယ္ ။
ျခင္ေတြ ေအာ္ေၾကာလန္ ေအာင္ေျပးမယ့္..ဒီနည္းလမ္း ေလး က စိတ္ဝင္စားစရာပဲ ။

ပံုမွာေတြ႕တဲ႔ အတိုင္း... သံပုရာသီး ကို တျခမ္း ..ျခမ္း..ၿပီးေတာ့ ေလၫွင္းပြင့္ေလးေတြ ကို ..အေပၚ မွာ ..အ႐ိုးတံ ကေန သံပုရာသီးျခမ္း မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာစိုက္ ။

သံပုရာ ႏြမ္းရင္ ေတာ့ ..ေနာက္ အသစ္ တစ္လံုး ..လဲဖို႔ မေမ့နဲ႕ အံုး..။ ^___^

မိုးဦးရာသီ မို႔ ..လူႀကီးေရာ .. ခေလးပါ ..ေသြးလြန္တုတ္ေကြး..အလြယ္တကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။

ဒီနည္း ေလး ကို ....စမ္းၾကည့္ၾကပါလား။
ပိုက္ဆံ လည္း ..အမ်ားႀကီး..သံုးစရာ ..မလိုဘူးေလေနာ့ ။

Credit: useful info ^__^


EFFECTIVE method of keeping mosquitoes at bay! Simply slice a lime in half and
press in a good amount of cloves for an ALL NATURAL mosquito repellent...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...