ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဟစ္ေဟာ့ပ္အဆိုေတာ္ႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္သည္ဆိုသည့္ကိစၥ သဥၥာႏြယ္၀င္းေျပာႀကား

Sunday, 5 May 2013

ဟစ္ေဟာ့ပ္အဆိုေတာ္ႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္သည္ဆိုသည့္ကိစၥ သဥၥာႏြယ္၀င္းေျပာႀကား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...