ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Only One(တစ္ကုိယ္ေတာ္)-စုိးျပည့္ျပည့္စံ[CD]

Sunday, 5 May 2013

Only One(တစ္ကုိယ္ေတာ္)-စုိးျပည့္ျပည့္စံ[CD]

@ MAMC 1

@ MAMC 2
Camera 360
01 Soe pyae pyae San-Chit Thaw Shi Ma Chit Thaw Shi\’ @ MAMC.mp3 1.9Mb
02 Soe pyae pyae San-Min Nae Way P Nout @ MAMC.mp3 3.1Mb
03 Soe pyae pyae San -For Me Eain Mat Lr @ MAMC.mp3 3.4Mb
04Soe pyae pyae San-Only One[Feat\'-Nyan Lin\'Aung ] @ MAMC.mp3 3.6Mb
05 Soe pyae pyae San-ae Chit Mee @ MAMC.mp3 2.9Mb
06 Soe pyae pyae San[Feat-Wai Lhan ]- Ko Lan Ko Shout @ MAMC.mp3 3.0Mb
07 Soe pyae pyae San-ae Neat Shone Sone CHit Loz @ MAMC.mp3 4.6Mb
08Soe pyae pyae San-Tate Tate Lay @ MAMC.mp3 3.4Mb
09 Soe pyae pyae San-ta yae\’ Noe\’ Mhr Lr Ma Chit Nae\’ @ MAMC.mp3 3.0Mb
10 Soe pyae pyae San-Ngar Chit Loz par @ MAMC.mp3 4.2Mb
11 Soe pyae pyae San-Kg Lay Kyout @ MAMC.mp3 3.3Mb
12 Soe pyae pyae San-ae Lwan Poem @ MAMC.mp3 3.1Mb
All: 39.5Mb (12 files)
စုိးျပည့္ျပည့္စံ(Soe Pyae Pyae San ) – Only One( တစ္ကုိယ္ေတာ္ ) [ CD ] Mediafire Download Link
စုိးျပည့္ျပည့္စံ(Soe Pyae Pyae San ) – Only One( တစ္ကုိယ္ေတာ္ ) [ CD ] DropBox Download Link

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...