ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Slayers ဂီတအဖြဲ႕မွ ဂစ္တာသမား ဟန္နီမန္း ပင့္ကူကုိက္ခံရသျဖင့္ ေသဆုံး

Sunday, 5 May 2013

Slayers ဂီတအဖြဲ႕မွ ဂစ္တာသမား ဟန္နီမန္း ပင့္ကူကုိက္ခံရသျဖင့္ ေသဆုံး


Photo: Slayers ဂီတအဖြဲ႕မွ ဂစ္တာသမား ဟန္နီမန္း ပင့္ကူကုိက္ခံရသျဖင့္ ေသဆုံး

 ၅.၅.၂၀၁၃၊ တနဂၤေႏြေန႔

အဖြဲ႕ကို စတင္ထူေထာင္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္ ဟန္နီမန္းသည္ ပင့္ကူကိုက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေလာက္သည့္ အဆိပ္သင့္ ဒဏ္ရာတစ္ခုကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားကာ အေစာတလ်င္ ကုသမႈ မခံယူမိခဲ့ေခ်။ 
အေမရိကန္ Metalဂီတအဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Slayersမွ ဂစ္တာသမား ဂ်က္ဖ္ဟန္နီမန္းသည္ ပင့္ကူကိုက္သည့္ အဆိပ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဖြဲ႕ကို စတင္ထူေထာင္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္ ဟန္နီမန္းသည္ ပင့္ကူကိုက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေလာက္သည့္ အဆိပ္သင့္ ဒဏ္ရာတစ္ခုကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားကာ အေစာတလ်င္ ကုသမႈ မခံယူမိခဲ့ေခ်။ ၎သည္ ထိုဒဏ္ရာမွ ဆိုးရြားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ထိုးႏွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ေမာင္းတစ္ဖက္လံုး ဆံုးရံႈးလုနီးပါး အေျခအေနထိ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ 

ထုိမွတစ္ဖန္ တျဖည္းျဖည္း သက္သာလာကာစ ရွိလာၿပီးမွ ယခုလို ေသဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဟန္နီမန္း ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ အသက္(၄၉)ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ Slayersအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီး ေဟဒီ ေရာ္ဘင္ဆင္ ဖစ္ဂါရဲလ္က ဟန္နီမန္းသည္ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ပိုင္းက ကြယ္လြန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၎သည္ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ ေဆးရံုေပၚတြင္ ရွိေနစဥ္ အသည္းပ်က္စီး ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး အနိစၥေရာက္ခဲ့ျခင္းဟု ဆိုသည္။

ဟန္နီမန္း ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ နံေဘး၌ ဇနီးျဖစ္သူ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆရာဝန္မ်ားက ဟန္နီမန္း ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားမိခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာသည္ အဆိပ္ျပင္း ပင့္ကူတစ္ေကာင္၏ ကိုက္ခဲမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆထားၾကသည္။ အသည္းထိခိုက္သြားျခင္းသည္လည္း ပင့္ကူဆိပ္ေၾကာင့္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ရင္ခြဲစစ္ေဆး အတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဟန္နီမန္းသည္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အယ္လ္ဘမ္သစ္တစ္ခု ျဖန္႔ခ်ီရန္ လုပ္ေဆာင္ေနရင္း ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎၏ စ်ာပနအတြက္ မိသားစုက မစီစဥ္ရေသးဟု သိရွိရသည္။

Source: NY Daily News
အဖြဲ႕ကို စတင္ထူေထာင္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္ ဟန္နီမန္းသည္ ပင့္ကူကိုက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေလာက္သည့္ အဆိပ္သင့္ ဒဏ္ရာတစ္ခုကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားကာ အေစာတလ်င္ ကုသမႈ မခံယူမိခဲ့ေခ်။
အေမရိကန္ Metalဂီတအဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Slayersမွ ဂစ္တာသမား ဂ်က္ဖ္ဟန္နီမန္းသည္ ပင့္ကူကိုက္သည့္ အဆိပ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဖြဲ႕ကို စတင္ထူေထာင္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္ ဟန္နီမန္းသည္ ပင့္ကူကိုက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေလာက္သည့္ အဆိပ္သင့္

ဒဏ္ရာတစ္ခုကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားကာ အေစာတလ်င္ ကုသမႈ မခံယူမိခဲ့ေခ်။ ၎သည္ ထိုဒဏ္ရာမွ ဆိုးရြားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ထိုးႏွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ေမာင္းတစ္ဖက္လံုး ဆံုးရံႈးလုနီးပါး အေျခအေနထိ ႀကံဳခဲ့ရသည္။

ထုိမွတစ္ဖန္ တျဖည္းျဖည္း သက္သာလာကာစ ရွိလာၿပီးမွ ယခုလို ေသဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဟန္နီမန္း ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ အသက္(၄၉)ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ Slayersအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီး ေဟဒီ ေရာ္ဘင္ဆင္ ဖစ္ဂါရဲလ္က ဟန္နီမန္းသည္ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ပိုင္းက ကြယ္လြန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၎သည္ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ ေဆးရံုေပၚတြင္ ရွိေနစဥ္ အသည္းပ်က္စီး ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး အနိစၥေရာက္ခဲ့ျခင္းဟု ဆိုသည္။

ဟန္နီမန္း ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ နံေဘး၌ ဇနီးျဖစ္သူ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆရာဝန္မ်ားက ဟန္နီမန္း ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားမိခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာသည္ အဆိပ္ျပင္း ပင့္ကူတစ္ေကာင္၏ ကိုက္ခဲမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆထားၾကသည္။ အသည္းထိခိုက္သြားျခင္းသည္လည္း ပင့္ကူဆိပ္ေၾကာင့္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ရင္ခြဲစစ္ေဆး အတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဟန္နီမန္းသည္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အယ္လ္ဘမ္သစ္တစ္ခု ျဖန္႔ခ်ီရန္ လုပ္ေဆာင္ေနရင္း ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎၏ စ်ာပနအတြက္ မိသားစုက မစီစဥ္ရေသးဟု သိရွိရသည္။

Source: NY Daily News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...