ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မႏၱေလးက ေရဆင္းေသာက္တဲ႕ကား သူ႕အေမလာေခၚ

Sunday, 5 May 2013

မႏၱေလးက ေရဆင္းေသာက္တဲ႕ကား သူ႕အေမလာေခၚ


Photo: မႏၱေလးက ေရဆင္းေသာက္တဲ႕ကား သူ႕အေမလာေခၚ

၅.၅.၂၀၁၃၊ တနဂၤေႏြေန႔

ယေန႔ ညေနေလးနာရီခန္႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၆၄လမ္း၊ ၂၆-၂၇လမ္းၾကား
အိုရီရမ္တယ္ေဟာက္စ္ခန္းမအနီးတြင္ မဂၤလာေဆာင္သို႔လာေသာ
မိသားစုုေျခာက္ဦးပါကားတစ္စီး ေရးဆုိးစြန္႔ေျမာင္းထဲထိုးက်ထဲသို႔ ထိုးက်ခဲ့သည္။

အဆိုပါကားမွာ မဂၤလာေဆာင္သို႔လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကားအား
ေျမာင္းဘက္သို႔ ေခါင္းတည္ၿပီးရပ္ထားရာ အျပန္တြင္ ေနာက္သို႔ဆုတ္ရာ
ေရွ႕ဂီရာႏွင့္ေနာက္ဂီရာမွားရ်္ လီဗာပုတ္လိုက္ရာ ေရွ႕ေျမာင္းထဲသို႔ ထိုး က်သြား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူတစ္ခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ထို သို႔ထိုးက်သြားျခင္းေၾကာင္း ကားေပၚတြင္ ပါ၀င္သူ မိသားစုေျခာက္ဦး လံုးအား ႀကီးႀကီးမားမားထိခိုက္ဒဏ္ ရာရရွိတာမ်ဳိးမျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေတာ္ေတာ္ကံေကာင္းပါတယ္။ ကားေပၚမွာ ကေလးေတြလည္းပါတယ္။
ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အပ်ဳိ ေပါက္အရြယ္ေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္ပါတယ္။

အေဖရယ္အေမရယ္ ထင္တယ္။ ႀကီးႀကီးမားမားထိခိုက္ ဒဏ္ရာရတာေတာ့မေတြ႕ဘူး ဟု အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးက ေျပာ သည္။

Thit Htoo Lwin blog
ယေန႔ ညေနေလးနာရီခန္႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၆၄လမ္း၊ ၂၆-၂၇လမ္းၾကား
အိုရီရမ္တယ္ေဟာက္စ္ခန္းမအနီးတြင္ မဂၤလာေဆာင္သို႔လာေသာ
မိသားစုုေျခာက္ဦးပါကားတစ္စီး ေရးဆုိးစြန္႔ေျမာင္းထဲထိုးက်ထဲသို႔ ထိုးက်ခဲ့သည္။

အဆိုပါကားမွာ မဂၤလာေဆာင္သို႔လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကားအား


ေျမာင္းဘက္သို႔ ေခါင္းတည္ၿပီးရပ္ထားရာ အျပန္တြင္ ေနာက္သို႔ဆုတ္ရာ
ေရွ႕ဂီရာႏွင့္ေနာက္ဂီရာမွားရ်္ လီဗာပုတ္လိုက္ရာ ေရွ႕ေျမာင္းထဲသို႔ ထိုး က်သြား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူတစ္ခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ထို သို႔ထိုးက်သြားျခင္းေၾကာင္း ကားေပၚတြင္ ပါ၀င္သူ မိသားစုေျခာက္ဦး လံုးအား ႀကီးႀကီးမားမားထိခိုက္ဒဏ္ ရာရရွိတာမ်ဳိးမျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေတာ္ေတာ္ကံေကာင္းပါတယ္။ ကားေပၚမွာ ကေလးေတြလည္းပါတယ္။
ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အပ်ဳိ ေပါက္အရြယ္ေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္ပါတယ္။

အေဖရယ္အေမရယ္ ထင္တယ္။ ႀကီးႀကီးမားမားထိခိုက္ ဒဏ္ရာရတာေတာ့မေတြ႕ဘူး ဟု အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးက ေျပာ သည္။

Thit Htoo Lwin blog

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...