ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကိုယ္တိုင္ရိုက္ ကိုယ္တိုင္ေၾကာ္ျငာ အေမရိကန္က ဝပ္ေရွာ့ဆရာ-ဗီဒီယို

Sunday, 5 May 2013

ကိုယ္တိုင္ရိုက္ ကိုယ္တိုင္ေၾကာ္ျငာ အေမရိကန္က ဝပ္ေရွာ့ဆရာ-ဗီဒီယို


Photo: ကိုယ္တိုင္ရိုက္ ကိုယ္တိုင္ေၾကာ္ျငာ အေမရိကန္က ဝပ္ေရွာ့ဆရာ

ေၾကာ္ျငာ ျမင္ျမင္ခ်င္းစစမွာ တစ္မ်ိဳး ထင္ႏိုင္ပါတယ္။ သိုေပမယ့္ ၾကည့္ျပီးခ်ိန္မွာ ေၾကာ္ျငာကေပးတဲ့ Message တကယ္ေရာက္တယ္ ဆုိတာ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

အတုုယူစရာ လူကေတာ့ ပံုမ်ာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ Arlen ဆုိတဲ့ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ burbank ျမိဳ ႔မွာ ေနထိုင္ျပီး ဝ့ပ္ေရွာ့ ဆိုင္ ဖြင့္ပါတယ္။ Transmission အပိုင္းကို ဦးစားေပး ျပင္တဲ့ ဆုိင္ပါ။ သူမ်ားေတြလို မဟုတ္ပဲ ေၾကာ္ျငာကို ကိုယ္တိုင္ ဒါရိုက္တာ လုပ္ရိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မင္းသားလုပ္ ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ သီခ်င္းဆုိပါတယ္။ ရပ္ကြက္ ထဲမွာ အပ်ိဳကညာ အခ်ိဳ ႔နဲ႔ ကျပျပိး ေၾကာ္ျငာလိုက္တဲ့ သူ႔ ဗီဒီယိုမွာ Youtube မွာလည္း နာမည္ၾကီးသြားပါတယ္။

Small businesses are the lifeblood of our economy လို႔ အေမရိကန္ တို႔ ခံယူထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Arlen လို ဖန္တီးမွုမ်ိဳးကို ခ်ဳံ ႔ခ်သူထက္ ခ်ီးက်ဴးသူပိုမ်ားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: autoblog
ဗီဒီယို ၾကည့္ရန္ -

http://youtu.be/1gYE5TyijxE
ေၾကာ္ျငာ ျမင္ျမင္ခ်င္းစစမွာ တစ္မ်ိဳး ထင္ႏိုင္ပါတယ္။ သိုေပမယ့္ ၾကည့္ျပီးခ်ိန္မွာ ေၾကာ္ျငာကေပးတဲ့ Message တကယ္ေရာက္တယ္ ဆုိတာ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

အတုုယူစရာ လူကေတာ့ ပံုမ်ာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ Arlen ဆုိတဲ့ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ burbank ျမိဳ ႔မွာ ေနထိုင္ျပီး ဝ့ပ္ေရွာ့ ဆိုင္ ဖြင့္ပါတယ္။ Transmission အပိုင္းကို ဦးစားေပး ျပင္တဲ့ ဆုိင္ပါ။ သူမ်ားေတြလို မဟုတ္ပဲ ေၾကာ္ျငာကို ကိုယ္တိုင္ ဒါရိုက္တာ လုပ္ရိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မင္းသားလုပ္ ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ သီခ်င္းဆုိပါတယ္။ ရပ္ကြက္ ထဲမွာ အပ်ိဳကညာ အခ်ိဳ ႔နဲ႔ ကျပျပိး ေၾကာ္ျငာလိုက္တဲ့ သူ႔ ဗီဒီယိုမွာ Youtube မွာလည္း နာမည္ၾကီးသြားပါတယ္။

Small businesses are the lifeblood of our economy လို႔ အေမရိကန္ တို႔ ခံယူထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Arlen လို ဖန္တီးမွုမ်ိဳးကို ခ်ဳံ ႔ခ်သူထက္ ခ်ီးက်ဴးသူပိုမ်ားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: autoblog
ဗီဒီယို ၾကည့္ရန္ -

http://youtu.be/1gYE5TyijxE

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...