ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ေလယာဥ္တစ္စီး မုိင္းဆက္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးလမ္းေခ်ာ္

Thursday, 16 May 2013

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ေလယာဥ္တစ္စီး မုိင္းဆက္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးလမ္းေခ်ာ္


Photo: ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ေလယာဥ္တစ္စီး မုိင္းဆက္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးလမ္းေခ်ာ္
Thursday, May 16, 2013

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွကပၸတိန္ေမာင္ေမာင္စုိး ေမာင္းႏွင္သည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အမွတ္္၆၄၅ (MA -16) အမ်ိဳးအစားေလယာဥ္သည္ ဟဲဟုိးၿမိဳ႕မွ မုိင္းဆက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ပ်ံသန္းၿပီး ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္အခိ်န္ခန္႔တြင္ မုိင္းဆက္ေလဆိပ္သုိ႔ ဆင္းသက္စဥ္ ဘရိတ္စနစ္ခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီး ေျပးလမ္းသို႔ ေက်ာ္သြားသျဖင့္ ေလယာဥ္ေတာင္ပံထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ အထက္ပါခရီးစဥ္ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ခရီးသည္ႏွင့္ ေလယာဥ္အမႈထမ္း ၅၀ ဦးပါရွိၿပီး ခရီးသည္ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ မုိင္းဆက္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ေဆးကုသေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရွိသည္။
ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွကပၸတိန္ေမာင္ေမာင္စုိး ေမာင္းႏွင္သည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အမွတ္္၆၄၅ (MA -16) အမ်ိဳးအစားေလယာဥ္သည္ ဟဲဟုိးၿမိဳ႕မွ မုိင္းဆက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ပ်ံသန္းၿပီး ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္အခိ်န္ခန္႔တြင္ မုိင္းဆက္ေလဆိပ္သုိ႔ ဆင္းသက္စဥ္ ဘရိတ္စနစ္ခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီး ေျပးလမ္းသို႔ ေက်ာ္သြားသျဖင့္ ေလယာဥ္ေတာင္ပံထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ အထက္ပါခရီးစဥ္ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ခရီးသည္ႏွင့္ ေလယာဥ္အမႈထမ္း ၅၀ ဦးပါရွိၿပီး ခရီးသည္ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ မုိင္းဆက္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ေဆးကုသေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...