ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကီးဘုတ္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ iPhone 5 ကာဗာ

Wednesday, 29 May 2013

ကီးဘုတ္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ iPhone 5 ကာဗာ


Photo: ကီးဘုတ္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ iPhone 5 ကာဗာ

iPhone 5 အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ေက်ာကပ္ကာဗာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာဗာ အေနနဲ႔ေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ကို ကီးဘုတ္အေနနဲ႔ေရာ အသံုးျပဳႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂ မီလီမီတာသာ ထူတဲ့ Ultra-Thin Magnetic ကီးဘုတ္၊ Controller ျဖစ္ ပါတယ္။ ၾကိဳးမဲ့ Bluetooth ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ကို အသံုးျပဳ ပါတယ္။ Apple ရဲ ႔ iPhone 5 အတြက္ပဲ သီးသန္႔ ျပဳလုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းလည္း ပါးတဲ့အတြက္ အားကို ဘယ္လို သိမ္းဆည္းထားမလဲလို႔ေတာင္ သံသယ ဝင္ခ်င္စရာ ရွိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ အားသြင္းစရာ အေပါက္ပါရွိျပီး အားတစ္ခါ သြင္းျပီးရင္ နာရီေပါင္း ၄၀ အသံုးျပဳႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ 

ကီးဘုတ္မွာပါဝင္တဲ့ လက္ကြက္မ်ားကလည္း Keyboard Phone မ်ားထဲကလိုပါပဲ။ သူ႔မွာ သံလိုက္ဓာတ္ပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ iPhone 5 ေနာက္ေက်ာမွ တပ္ထားရင္ အလိုလိုတြယ္ကပ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလ တန္ဖိုးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ဝန္းက်င္ ရွိျပီး CES မွ ျပသလ်က္ ရွိတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: techblog
ရုိးရာေလး
iPhone 5 အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ေက်ာကပ္ကာဗာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာဗာ အေနနဲ႔ေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ကို ကီးဘုတ္အေနနဲ႔ေရာ အသံုးျပဳႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ မီလီမီတာသာ ထူတဲ့ Ultra-Thin Magnetic ကီးဘုတ္၊ Controller ျဖစ္ ပါတယ္။ ၾကိဳးမဲ့ Bluetooth ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ကို အသံုးျပဳ ပါတယ္။ Apple ရဲ ႔ iPhone 5 အတြက္ပဲ သီးသန္႔ ျပဳလုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းလည္း ပါးတဲ့အတြက္ အားကို ဘယ္လို သိမ္းဆည္းထားမလဲလို႔ေတာင္ သံသယ ဝင္ခ်င္စရာ ရွိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ အားသြင္းစရာ အေပါက္ပါရွိျပီး အားတစ္ခါ သြင္းျပီးရင္ နာရီေပါင္း ၄၀ အသံုးျပဳႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ကီးဘုတ္မွာပါဝင္တဲ့ လက္ကြက္မ်ားကလည္း Keyboard Phone မ်ားထဲကလိုပါပဲ။ သူ႔မွာ သံလိုက္ဓာတ္ပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ iPhone 5 ေနာက္ေက်ာမွ တပ္ထားရင္ အလိုလိုတြယ္ကပ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလ တန္ဖိုးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ ဝန္းက်င္ ရွိျပီး CES မွ ျပသလ်က္ ရွိတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: techblog
ရုိးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...