ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သရုပ္ေဆာင္ဘုန္းသွ်ံအား ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားႏွင့္အတူဖမ္းဆီးရမိ

Saturday, 29 June 2013

သရုပ္ေဆာင္ဘုန္းသွ်ံအား ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားႏွင့္အတူဖမ္းဆီးရမိ


Photo: သရုပ္ေဆာင္ဘုန္းသွ်ံအား
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားႏွင့္အတူဖမ္းဆီးရမိ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၉

၂၈.၆.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ (၁၉၀၀) အခ်ိန္ ရန္ကုန္အေရွ႕
မူးယစ္(အထူး)အ ဖြဲ႔မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ELephant Inn အခန္းအမွတ္(၈)တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသတင္းအရ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ အခန္းအတြင္း၌ ဟိန္းထူးလင္း(ခ)ဘုန္းလွ်ံ၊ (ဘ)ဦးလွေမာင္သိန္း၊ 
သာေကတၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဦးေမာင္ထြန္းလွ၊ (ဘ)ဦးထြန္းေအာင္၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ေနသူတို႔ႏွစ္ဦး အားေတြ႔ရၿပီး 
ခုတင္ေခါင္းရင္း ယာဘက္ေဘးၾကမ္းျပင္ေပၚမွ 

ခရီးေဆာင္လက္ဆြဲအိတ္အတြင္း၌ Red Ruby စီးကရက္ဘူး
အတြင္း ပလပ္စတစ္အိတ္ျဖင့္ထုတ္လ်က္ WY စာတမ္းပါ 
စိတ္ၾကြေဆးျပား (၄၉)ျပား အေလးခ်ိန္ ၄.၉ ဂရမ္ (၁) ထုပ္ႏွင့္ ခုတင္ေခါင္းရင္းမွ တိပ္အၾကည္ျဖင့္ကပ္လ်က္တစ္ရႈးဘူးအတြင္း ပလပ္စတစ္အိတ္ျဖင့္ထည့္ထားေသာ WY စာတမ္းပါ
စိတ္ၾကြေဆးျပား (၉၉) ျပား၊

အေလးခ်ိန္ ၉.၉ ဂရမ္ (၁) ထုပ္၊ စားပြဲခံုေအာက္မွ စိတ္ၾကြေဆးသံုးစြဲရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္
ေရသန္႔ဗူး၌္ ပိုက္ေကာက္တပ္လ်က္ဗူး (၁)ဗူး၊ 
အရွည္ (၆)လက္မခန္႔ရွိ ခဲျပား(၂)ျပား၊ ဂက္စ္မီးျခစ္ (၁)လံုး၊ 
စုစုေပါင္း WY စိတ္ၾကြေဆးျပား(၁၄၈)ျပား 
တန္ဘိုး ၇၄၀၀၀၀ိက်ပ္ အားေတြ႔ရွိဖမ္းဆီးရမိသျဖင့္ 
ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္း မယ(ပ)၅/၂၀၁၃၊ 
မူး/စိတ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
၂၈.၆.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ (၁၉၀၀) အခ်ိန္ ရန္ကုန္အေရွ႕
မူးယစ္(အထူး)အ ဖြဲ႔မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ELephant Inn အခန္းအမွတ္(၈)တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသတင္းအရ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ အခန္းအတြင္း၌ ဟိန္းထူးလင္း(ခ)ဘုန္းလွ်ံ၊ (ဘ)ဦးလွေမာင္သိန္း၊
သာေကတၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဦးေမာင္ထြန္းလွ၊ (ဘ)ဦးထြန္းေအာင္၊
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ေနသူတို႔ႏွစ္ဦး အားေတြ႔ရၿပီး
ခုတင္ေခါင္းရင္း ယာဘက္ေဘးၾကမ္းျပင္ေပၚမွ

ခရီးေဆာင္လက္ဆြဲအိတ္အတြင္း၌ Red Ruby စီးကရက္ဘူး
အတြင္း ပလပ္စတစ္အိတ္ျဖင့္ထုတ္လ်က္ WY စာတမ္းပါ
စိတ္ၾကြေဆးျပား (၄၉)ျပား အေလးခ်ိန္ ၄.၉ ဂရမ္ (၁) ထုပ္ႏွင့္ ခုတင္ေခါင္းရင္းမွ တိပ္အၾကည္ျဖင့္ကပ္လ်က္တစ္ရႈးဘူးအတြင္း ပလပ္စတစ္အိတ္ျဖင့္ထည့္ထားေသာ WY စာတမ္းပါ
စိတ္ၾကြေဆးျပား (၉၉) ျပား၊

အေလးခ်ိန္ ၉.၉ ဂရမ္ (၁) ထုပ္၊ စားပြဲခံုေအာက္မွ စိတ္ၾကြေဆးသံုးစြဲရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္
ေရသန္႔ဗူး၌္ ပိုက္ေကာက္တပ္လ်က္ဗူး (၁)ဗူး၊
အရွည္ (၆)လက္မခန္႔ရွိ ခဲျပား(၂)ျပား၊ ဂက္စ္မီးျခစ္ (၁)လံုး၊
စုစုေပါင္း WY စိတ္ၾကြေဆးျပား(၁၄၈)ျပား
တန္ဘိုး ၇၄၀၀၀၀ိက်ပ္ အားေတြ႔ရွိဖမ္းဆီးရမိသျဖင့္
ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္း မယ(ပ)၅/၂၀၁၃၊
မူး/စိတ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...