ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘက္ခမ္းသာ သရုပ္ေဆာင္လုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္မွာပါ----၀ိန္းစတိန္း

Tuesday, 4 June 2013

ဘက္ခမ္းသာ သရုပ္ေဆာင္လုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္မွာပါ----၀ိန္းစတိန္း

ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါက ဘက္ခမ္းအေနျဖင့္ ေသခ်ာေပါက္
ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟု ေဟာလီး၀ုဒ္မွ
ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ ၀ိန္းစတိန္းက သုံးသပ္ခဲ့သည္။ ဘက္ခမ္းမွာ ေဘာလုံးသမားဘ၀မွ
အနားယူခဲ့ၿပီးေနာက္ နည္းျပအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ဟု အတည္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၀ိန္းစတိန္းက ရုပ္ရွင္ေလာကသုိ႔ ကူးေျပာင္းလာရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၀ိန္းစတိန္းက “ကၽြန္ေတာ္ ဘက္ခမ္းနဲ႔ တစ္ခါႏွစ္ခါေလာက္ပဲ ေတြ႔ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလုိေတြ႔တုိင္းမွာ သူ႔ရဲ႕အႏုပညာ ပါရမီက တစ္ခါထက္တစ္ခါ ပုိေျပာင္ေျမာက္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘက္ခမ္းအေနနဲ႔ ရုပ္ရွင္ထဲမွာ သူလုပ္ျပခ်င္တာေတြကုိ လုပ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ပရိသတ္အစစ္တစ္ေယာက္ပါ”ဟု ဆုိခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...