ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကိုယ္အပူခ်ိန္သံုးလို႔ အားျဖည့္ႏိုင္မည့္ Nokia E-Cu ဖုန္း

Tuesday, 4 June 2013

ကိုယ္အပူခ်ိန္သံုးလို႔ အားျဖည့္ႏိုင္မည့္ Nokia E-Cu ဖုန္း


Photo: ကိုယ္အပူခ်ိန္သံုးလို႔ အားျဖည့္ႏိုင္မည့္ Nokia E-Cu ဖုန္း

ကိုယ္အပူခ်ိန္ရယ္လို႔ေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ပူေနတဲ့ ဘယ္လို မ်က္ႏွာျပင္မ်ိဳး နဲ႔ မဆုိ ထိေတြ႔ထားရင္ အလိုအေလ်ာက္အားျဖည့္ေပးမယ့္ ဖုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပံုမွာ ျပထားတာကေတာ့ ေရွ ႔မ်က္ႏွာျပင္ဘက္ ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဘက္ မ်က္ႏွာကပင္က ေၾကးနီမ်ားနဲ႔ ဖံုးအုပ္ေနပါတယ္။ ေဘးအနားမွာေတာင္ ယခုလို ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ယင္း ေၾကးနီ Copper က အျပင္ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္က အပူခ်ိန္ေတြကို ဆြဲယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ေအာက္မွာ ယင္းအပူကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးမယ့္ Thermogenerator အလႊာတစ္ခု ခံထားျပီး အပူမွရ လွ်ပ္စစ္ေတြကို ဘက္ထရီထဲ အလိုအေလ်ာက္ အားသြင္းေပးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ေဘာင္းဘီ အိပ္ကပ္ထဲပဲ ထည့္ထည့္ အကၤ်ီအိပ္ကပ္ထဲပဲ ထည့္ထည့္ အလိုအေလ်ာက္ အားသြင္းေန၊ ျပည့္ေနမယ့္ ဖုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

E-Cu လို႔ေခၚတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ E က Environment, Cu က Copper လို႔ ဆုိလိုျပီး ေၾကးနီးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အပူကို ဆုပ္ယူေစမယ့္ ဖုန္း လို႔ ဆုိပါတယ္။ ျဗိတိန္မွ ဒီဇိုင္နာ Patrick Hyland မွ ဖန္တီးထးတဲ့ ဖုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား အထိေတာ့ မေရာက္ေသးပါဘူး။ Prototype အေနနဲ႔ကေတာ့ ယခုလို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မၾကာမီ ႏွစ္ကာလ အေတာအတြင္းမွာ E-Cu ဖုန္း ထြက္ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
techblog

Aung Kham (Stuff Myanmar)

-


ကိုယ္အပူခ်ိန္ရယ္လို႔ေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ပူေနတဲ့ ဘယ္လို မ်က္ႏွာျပင္မ်ိဳး နဲ႔ မဆုိ ထိေတြ႔ထားရင္ အလို
အေလ်ာက္အားျဖည့္ေပးမယ့္ ဖုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွာ ျပထားတာကေတာ့ ေရွ ႔မ်က္ႏွာျပင္ဘက္ ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဘက္မ်က္ႏွာကပင္က ေၾကးနီမ်ားနဲ႔ ဖံုးအုပ္ေန
ပါတယ္။ ေဘးအနားမွာေတာင္ ယခုလို ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ယင္း ေၾကးနီ Copper က အျပင္ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္က အပူခ်ိန္ေတြကို ဆြဲယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ေအာက္မွာ ယင္းအပူကို လွ်ပ္စစ္
စြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးမယ့္ Thermogenerator အလႊာတစ္ခု ခံထားျပီး အပူမွရ လွ်ပ္စစ္ေတြကို ဘက္
ထရီထဲ အလိုအေလ်ာက္ အားသြင္းေပးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ေဘာင္းဘီ အိပ္ကပ္ထဲပဲ ထည့္ထည့္အကၤ်ီအိပ္ကပ္ထဲပဲ ထည့္ထည့္ အလိုအေလ်ာက္ အားသြင္းေန၊
 ျပည့္ေနမယ့္ ဖုန္း ျဖစ္ပါတယ္။

E-Cu လို႔ေခၚတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ E က Environment, Cu က Copper လို႔ ဆုိလိုျပီး ေၾကးနီးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္
မွ အပူကို ဆုပ္ယူေစမယ့္ ဖုန္း လို႔ ဆုိပါတယ္။ ျဗိတိန္မွ ဒီဇိုင္နာ Patrick Hyland မွ ဖန္တီးထးတဲ့ ဖုန္း ျဖစ္ပါ
တယ္။ အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား အထိေတာ့ မေရာက္ေသးပါဘူး။ Prototype အေနနဲ႔
ကေတာ့ ယခုလို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မၾကာမီ ႏွစ္ကာလ အေတာအတြင္းမွာ E-Cu ဖုန္း ထြက္ရွိႏိုင္
တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
techblog
Aung Kham (Stuff Myanmar) ,RangonNewsDaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...