ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေခါင္းႏွစ္လံုးနဲ ့ေၿမြအမႊာ

Saturday, 29 June 2013

ေခါင္းႏွစ္လံုးနဲ ့ေၿမြအမႊာ


Photo: ေခါင္းႏွစ္လံုးနဲ ့ေၿမြအမႊာ
Saturday, June 29, 2013

အစာ အတြက္ဆိုရင္ အမႊာၿဖင္လင့္ကစား အခ်င္းခ်င္းေတာင္ စားၾကမဲ့
ေၿမြအမႊာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမြးလာတဲ့ အခ်ိန္က စလို ့ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ၿပီး ေနလာခဲ့ၾကပါတယ္။

ေခါင္းႏွစ္လံုးသာ ရွိၿပီး ခႏ ၱာကိုယ္ နဲ ့အစာအိမ္တစ္ခုထဲကို မွ်ေ၀ၿပီး သံုးစြဲေနရတဲ့ ေၿမြအမႊာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မတည့္အတူ ေနၿဖစ္တဲ့ အတြက္ တခါတေလ သြားတဲ့ လမ္းကလည္း မတူတဲ့အတြက္ ရန္ၿဖစ္တက္ၾက
ပါတယ္။

ဒီလို ခႏ ၱာကိုယ္ ဆက္ေနတဲ့ အေကာင္ပေလာင္ အမ်ားစုဟု ေမြးၿပီး ရက္အနည္းငယ္ အၾကာမွာပဲ ေသဆံုးသြားၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒီ ေၿမြ ႏွစ္ေကာင္ကေတာ့ ယခု အထိ အသက္ရွင္လ်က္ရွိၿပီး မတည့္ အတူေနပါတဲ့။

ႏွစ္ေကာင္ စလံုးကလည္း ေဒါသၾကီးၿပီး အစာရွာေဖြမွဳမွာ အခက္အခဲ ရွိတဲ့ အတြက္ တိရိစၧာန္ ရံုက ပဲ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ေကြ်းေမြးထားပါတယ္ လို ့ သိရပါတယ္။

----
Ref;Wiki
Freddy ( MM Social Sky )
အစာ အတြက္ဆိုရင္ အမႊာၿဖင္လင့္ကစား အခ်င္းခ်င္းေတာင္ စားၾကမဲ့
ေၿမြအမႊာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမြးလာတဲ့ အခ်ိန္က စလို ့ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ၿပီး ေနလာခဲ့ၾကပါတယ္။

ေခါင္းႏွစ္လံုးသာ ရွိၿပီး ခႏ ၱာကိုယ္ နဲ ့အစာအိမ္တစ္ခုထဲကို မွ်ေ၀ၿပီး သံုးစြဲေနရတဲ့ ေၿမြအမႊာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မတည့္အတူ ေနၿဖစ္တဲ့ အတြက္ တခါတေလ သြားတဲ့ လမ္းကလည္း မတူတဲ့အတြက္ ရန္ၿဖစ္တက္ၾက
ပါတယ္။

ဒီလို ခႏ ၱာကိုယ္ ဆက္ေနတဲ့ အေကာင္ပေလာင္ အမ်ားစုဟု ေမြးၿပီး ရက္အနည္းငယ္ အၾကာမွာပဲ ေသဆံုးသြားၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒီ ေၿမြ ႏွစ္ေကာင္ကေတာ့ ယခု အထိ အသက္ရွင္လ်က္ရွိၿပီး မတည့္ အတူေနပါတဲ့။

ႏွစ္ေကာင္ စလံုးကလည္း ေဒါသၾကီးၿပီး အစာရွာေဖြမွဳမွာ အခက္အခဲ ရွိတဲ့ အတြက္ တိရိစၧာန္ ရံုက ပဲ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ေကြ်းေမြးထားပါတယ္ လို ့ သိရပါတယ္။

----
Ref;Wiki
Freddy ( MM Social Sky )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...