ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေမာ္ဒယ္မလး Michell (မီရွဲလ္) ပါ။

Thursday, 27 June 2013

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေမာ္ဒယ္မလး Michell (မီရွဲလ္) ပါ။

Myanmar Attractive Teenage Model : Michell
Myanmar Pretty Teenage Model Girl : Michell
School Name: Myat Thiri Mon
Job : Photo Model
Ethnic : Shan/Myanmar
Date of Birth: March 1997
Relationship Status : Single
Education: Grade 11 (High School)
Height : 5' 3"
Weight: 100 lbs

Hobby: Acting & Modelling
Facebook: Michell Michell

Awards;
- The 2nd Runner-Up of Miss Thingyan 2013
- Style Star Miss Sein Min Tha Mee

Photos by Photo Magic Studio (The 47th Street, in Yangon).
Copyright © 2013 MyanmarCelebrity.Com

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေမာ္ဒယ္မလး Michell (မီရွဲလ္) ပါ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...