ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေငြမေပးသြင္းႏိုင္သည့္ ဆိုက္ကားသမားကို ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႀကိမ္းေမာင္း

Friday, 12 July 2013

ေငြမေပးသြင္းႏိုင္သည့္ ဆိုက္ကားသမားကို ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႀကိမ္းေမာင္းNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...