ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမာ္ဒယ္လ္ ေရႊစင္ နာမည္ေက်ာ္တာကေတာ့ ႀကာျပီ ဇာတ္ကားအခုမွ စရိုက္

Friday, 19 July 2013

ေမာ္ဒယ္လ္ ေရႊစင္ နာမည္ေက်ာ္တာကေတာ့ ႀကာျပီ ဇာတ္ကားအခုမွ စရိုက္


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...