ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လင္မယားခ်င္း စကားမ်ားရာ ဇနီးသည္မွ အက္ဆစ္ေသာက္ ကံေကာင္းလို႕ မေသ

Friday, 19 July 2013

လင္မယားခ်င္း စကားမ်ားရာ ဇနီးသည္မွ အက္ဆစ္ေသာက္ ကံေကာင္းလို႕ မေသ


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...