ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တ႐ုတ္တြင္ မုိးသည္းထန္ ေျမၿပဳိမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၉ ဦးေသဆုံး

Thursday, 11 July 2013

တ႐ုတ္တြင္ မုိးသည္းထန္ ေျမၿပဳိမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၉ ဦးေသဆုံး


Photo: တ႐ုတ္တြင္ မုိးသည္းထန္ ေျမၿပဳိမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၉ ဦးေသဆုံး
Thursday, 11 July 2013

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းရာမွ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရာ လူ(၉)ဦး ေသဆံုးၿပီး (၆၂)ဦးမွ် ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔မွစကာ ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားရွိ ေက်း ရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အိမ္ႏွင့္ တံတားအခ်ို႕ ၿပိဳက် ပ်က္စီးခဲ့သည္။ 

ထို႔အျပင္ လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ပိတ္ဆို႔ၿပီး ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ တနလၤာေန႔မွ စတင္ကာ ဆီခၽြမ္တြင္ မိုးသက္ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူေပါင္း (၁.၄၅) သန္းေက်ာ္သည္ ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ 

ဆီခၽြမ္ကဲ့သို႔ ေတာင္ထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရာသီဥတု ဆိုးရြားမႈ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒ
သဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ဇိုဇင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရာ (၉)ဦး ေသဆံုးၿပီး (၂၁) ဦးထက္မနည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ 

CCTV သတင္းဌာနက အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ စီးဆင္းေနေသာ ရႊံ႕ရည္မ်ား ျဖတ္သန္းေနေသာ အပ်က္အစီးမ်ားကို ျပသခဲ့သည္။ ဂ်ီအန္ယူၿမို႕တြင္ လူ(၁၂)ဦးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၆)စင္းထက္ မနည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဗုဒၶဟူးေန႔က ေနာက္ထပ္ ေျမၿပိဳမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားရာ လူ(၂၀၀၀)မွ်သည္ ဥမင္တစ္ခုထဲတြင္ ပိတ္မိေနခဲ့ေသးသည္။ လတ္တေလာတြင္ ဘီခၽြန္းခရိုင္ရွိ အဓိက လမ္းပိုင္းကို ရွင္းလင္းမႈမ်ား အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ ယင္းသည္ ေက်းရြာေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္ကို ဆက္သြယ္ေပးသည့္ လမ္းလည္းျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ မုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆီခၽြမ္မွ လူေပါင္း (၁၁၀၀၀၀)ေက်ာ္ကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ ေပးထားရေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ 

Planet Myanmar Network
တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းရာမွ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရာ လူ(၉)ဦး ေသဆံုးၿပီး (၆၂)ဦးမွ် ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔မွစကာ ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားရွိ ေက်း ရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အိမ္ႏွင့္ တံတားအခ်ို႕ ၿပိဳက် ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ပိတ္ဆို႔ၿပီး ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ တနလၤာေန႔မွ စတင္ကာ ဆီခၽြမ္တြင္ မိုးသက္ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူေပါင္း (၁.၄၅) သန္းေက်ာ္သည္ ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

ဆီခၽြမ္ကဲ့သို႔ ေတာင္ထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရာသီဥတု ဆိုးရြားမႈ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒ
သဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ဇိုဇင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရာ (၉)ဦး ေသဆံုးၿပီး (၂၁) ဦးထက္မနည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

CCTV သတင္းဌာနက အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ စီးဆင္းေနေသာ ရႊံ႕ရည္မ်ား ျဖတ္သန္းေနေသာ အပ်က္အစီးမ်ားကို ျပသခဲ့သည္။ ဂ်ီအန္ယူၿမို႕တြင္ လူ(၁၂)ဦးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၆)စင္းထက္ မနည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ေနာက္ထပ္ ေျမၿပိဳမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားရာ လူ(၂၀၀၀)မွ်သည္ ဥမင္တစ္ခုထဲတြင္ ပိတ္မိေနခဲ့ေသးသည္။ လတ္တေလာတြင္ ဘီခၽြန္းခရိုင္ရွိ အဓိက လမ္းပိုင္းကို ရွင္းလင္းမႈမ်ား အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ ယင္းသည္ ေက်းရြာေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္ကို ဆက္သြယ္ေပးသည့္ လမ္းလည္းျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ မုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆီခၽြမ္မွ လူေပါင္း (၁၁၀၀၀၀)ေက်ာ္ကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ ေပးထားရေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...