ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လစာ က်ပ္တစ္သိန္းအထက္ရသူမ်ားကို ဆမ္ေဆာင္း အရစ္က်ေရာင္းမည္

Thursday, 11 July 2013

လစာ က်ပ္တစ္သိန္းအထက္ရသူမ်ားကို ဆမ္ေဆာင္း အရစ္က်ေရာင္းမည္


Photo: လစာ က်ပ္တစ္သိန္းအထက္ရသူမ်ားကို ဆမ္ေဆာင္း အရစ္က်ေရာင္းမည္
Thursday, 11 July 2013

ပုံမွန္လစာ က်ပ္တစ္သိန္းအထက္ ရရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆမ္ေဆာင္း ကုမၸဏီထုတ္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘ လက္မ်ား အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပန္းဆိုးတန္းလမ္း ဆမ္ေဆာင္း အေရာင္းျပခန္းမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းကိုက The Voice သို႔ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ပန္းဆိုးတန္း၊ လသာ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ လွည္းတန္း ဆိုင္ခြဲ ေလးခုစလုံးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လစာက်ပ္တစ္သိန္းႏွင့္ အထက္ရရွိေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား မည္သူမဆို လာေရာက္ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

ပစၥည္းတန္ဖိုး၏ ၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးႏႈန္းျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း မ်ားကို ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္အထိ အရစ္က် ေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး အျခား အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ပစၥည္းမ်ားကိုမူ တစ္ႏွစ္ခြဲမွ ၂ ႏွစ္အထိ အရစ္ က် ေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ O2 Mobile မွသိရသည္။

“ပစၥည္းသြားထုတ္ရင္ Application Fees ငါးေထာင္ေပးရမယ္ လို႔ ေျပာတယ္။ သူတို႔ဘက္က စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ စိစစ္ၿပီးရင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ခြဲ သြင္းရမွာဆိုေတာ့ မဆိုးပါဘူး” ဟု တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းခဲ့သူ ေဒၚသိဂႌစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူလိုသူသည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္ ေထာက္ခံစာ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴႏွင့္ အာမခံေပးမည့္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ မူရင္းတို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ကာ ေထာက္ ခံေပးမည့္ ပုဂၢဳိလ္သည္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸ ဏီ က ယုံၾကည္ရမည့္ မည္သူမဆို ေထာက္ခံေပးႏိုင္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ေပးမည့္ သူမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴႏွင့္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမ်ား လိုအပ္မည္ဟု ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly
ပုံမွန္လစာ က်ပ္တစ္သိန္းအထက္ ရရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆမ္ေဆာင္း ကုမၸဏီထုတ္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘ လက္မ်ား အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပန္းဆိုးတန္းလမ္း ဆမ္ေဆာင္း အေရာင္းျပခန္းမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းကိုက The Voice သို႔ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ပန္းဆိုးတန္း၊ လသာ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ လွည္းတန္း ဆိုင္ခြဲ ေလးခုစလုံးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လစာက်ပ္တစ္သိန္းႏွင့္ အထက္ရရွိေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား မည္သူမဆို လာေရာက္ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

ပစၥည္းတန္ဖိုး၏ ၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးႏႈန္းျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း မ်ားကို ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္အထိ အရစ္က် ေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး အျခား အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ပစၥည္းမ်ားကိုမူ တစ္ႏွစ္ခြဲမွ ၂ ႏွစ္အထိ အရစ္ က် ေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ O2 Mobile မွသိရသည္။

“ပစၥည္းသြားထုတ္ရင္ Application Fees ငါးေထာင္ေပးရမယ္ လို႔ ေျပာတယ္။ သူတို႔ဘက္က စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ စိစစ္ၿပီးရင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ခြဲ သြင္းရမွာဆိုေတာ့ မဆိုးပါဘူး” ဟု တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းခဲ့သူ ေဒၚသိဂႌစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူလိုသူသည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္ ေထာက္ခံစာ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴႏွင့္ အာမခံေပးမည့္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ မူရင္းတို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ကာ ေထာက္ ခံေပးမည့္ ပုဂၢဳိလ္သည္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸ ဏီ က ယုံၾကည္ရမည့္ မည္သူမဆို ေထာက္ခံေပးႏိုင္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ေပးမည့္ သူမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴႏွင့္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမ်ား လိုအပ္မည္ဟု ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...