ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေလျပြန္အတုျဖင့္ အစားထိုး ကုသမႈ ခံယူခဲ့သည့္ ကေလးငယ္ အျခား ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုး

Thursday, 11 July 2013

ကမၻာ့ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေလျပြန္အတုျဖင့္ အစားထိုး ကုသမႈ ခံယူခဲ့သည့္ ကေလးငယ္ အျခား ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုး

ဝါရွင္တန္  ဇူလုိင္   ၉
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးလက ကမၻာေပၚတြင္ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ ေလျြပန္ အတုျဖင့္ အစားထိုး ကုသမႈခံ ယူခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္နီးပါးအရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦးသည္
အျခား ေရာဂါေဝဒနာျဖင့္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီလီႏြိဳက္စ္ ျပည္နယ္ ကေလးေဆး႐ံုက  ဇူလုိင္ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟာနာအမည္ရွိ အဆုိပါ ကေလးငယ္သည္ ဧၿပီလတြင္ ပင္မဆဲလ္ နည္းပညာျဖင့္ ေလျပြန္ အစားထိုးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ အဆုတ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အားနည္းခ်ဳိ႕ယြင္း လာေသာေၾကာင့္ ဇူလုိင္ ၆ ရက္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူမ၏မိဘမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဟာနာကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ခဲရာခဲဆစ္ ေမြးဖြားခဲ့ရၿပီး သူမထံတြင္ ေမြးရာပါေလျပြန္ မပါရွိေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ံု၌သာ တစ္ခ်ိန္လံုးထား ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အီလီႏြိဳက္စ္ျပည္နယ္ ကေလးေဆး႐ံုမွ ဆရာဝန္မ်ား သည္ ဟာနာ၏ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီမွ ပင္မဆဲလ္မ်ားႏွင့္ non-absorbable nanofibers မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ေလျပြန္ အတုတစ္ခုကို ဖန္တီး၍ ေလျပြန္အစားထိုး ကုသေပးခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎၌ ထပ္မံ၍ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါေဝဒနာကို ေက်ာ္လႊား ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 myawady.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...