ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဆးရုံထဲ အရက္ပုလင္းနဲ ့ဆုိင္ကယ္ေမာင္း၀င္လာတဲ့ ဆရာ၀န္

Wednesday, 24 July 2013

ေဆးရုံထဲ အရက္ပုလင္းနဲ ့ဆုိင္ကယ္ေမာင္း၀င္လာတဲ့ ဆရာ၀န္


Photo: ေဆးရုံထဲ အရက္ပုလင္းနဲ ့ဆုိင္ကယ္ေမာင္း၀င္လာတဲ့ ဆရာ၀န္

၂၁-၇-၂၀၁၃ ည (၁၀)နာရီအခ်ိန္ မႏၱေလးတုိင္း ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ ့အထူးကု ေဆးရုံႀကီးသို႔ အေရးေပၚ လူနာလိုက္ပို႔စဥ္ အေရးေပၚဌာန အေဆာင္ထဲသို႔ အရက္မူးေနေသာ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္ ေဒါက္ တာေဇာ္သူေအာင္မွ ဆိုင္ကယ္ အရမ္းေမာင္း ၀င္လာရာ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လူတစ္ဦး ခ်ိတ္မိၿပီး စကားမ်ားရာ မေတာင္းပန္သည့္အျပင္ မေခ်မငံ ျပန္ဆက္ဆံ ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

၄င္းျဖစ္စဥ္ကို ဖုန္းျဖင့္ ဓါတ္ပုံရိုက္သူ တစ္ဦးကိုလည္း တာ၀န္က် ဆရာ၀န္တစ္ဦးမွ “ဒီမွာဓါတ္ပုံရိုုက္လို႔ မရဘူး ရိုက္ခြင့္မရွိဘူး အေရးယူလို႔ရတယ္”ဟု ေျပာေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ေက်ာက္ဆည္ အထူးေဆးရုံႀကီးတြင္ ဆရာ၀န္မ်ား အတြက္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာ သီးသန္႔ရွိေသာ္လည္း ဆရာ၀န္မ်ား ကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္းမဲ့စြာျဖင့္ အေရးေပၚ အေဆာင္ထဲသုိ႔ ဆိုင္ကယ္မ်ား စီးနင္း၀င္ေရာက္ ထားေနသည္ကုိ ေတြ႕ေနရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဆးရုံအုပ္ႀကီးဆိုသူ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဌးေအာင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဂ်ဴတီခ်ိန္ အရက္မူးေနေသာသူ႕ တပည့္မ်ားကို မဆုံးမသည့္ အျပင္ “ပညာတက္ ဆရာ၀န္ေတြ အရက္သားေတြ ေတာင္းပန္ စရာမလိုဘူး”ဟု ရင့္သီးစြာ၀င္ေရာက္ ေျပာဆိုေနပါသည္။

ေဒါက္တာေဌးေအာင္ဆိုသူမွာ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေသာင္း ၏ ေစာကင့္ ေရွာက္မႈျဖင့္ ေက်ာက္ဆည္ေဆးရုံတြင္ ေက်ာက္ခ်ေနသည္မွာ (၁၅)ႏွစ္ေက်ာ္ပင္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းလုံး၀မရွိပါ။

ထို႔ျပင္လူနာမ်ားကို ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းရာတြင္ အလြန္နာမည္ေက်ာ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ၾကားမႈမ်ားမၾကာခဏရွိေသာ္ ဦးေသာင္း၏ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေနရာပင္မေရြ႕သည့္အျပင္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမိုေထာင္လႊာေနသည္မွာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အားလုံးအသိျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေမာက္မာရိုင္းစိုင္းၿပီး ဂ်ဴတီခ်ိန္ မူးရစ္ေနေသာ ဆရာ၀န္မ်ားလက္တြင္ လူနာမ်ားအတြက္ ရင္ေလးစာရာ အလြန္ေကာင္းေနေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါသည္။

mr true

by Myanmar News Now
၂၁-၇-၂၀၁၃ ည (၁၀)နာရီအခ်ိန္ မႏၱေလးတုိင္း ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ ့အထူးကု ေဆးရုံႀကီးသို႔ အေရးေပၚ လူနာလိုက္ပို႔စဥ္ အေရးေပၚဌာန အေဆာင္ထဲသို႔ အရက္မူးေနေသာ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္ ေဒါက္ တာေဇာ္သူေအာင္မွ ဆိုင္ကယ္ အရမ္းေမာင္း ၀င္လာရာ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လူတစ္ဦး ခ်ိတ္မိၿပီး စကားမ်ားရာ မေတာင္းပန္သည့္အျပင္ မေခ်မငံ ျပန္ဆက္ဆံ ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

၄င္းျဖစ္စဥ္ကို ဖုန္းျဖင့္ ဓါတ္ပုံရိုက္သူ တစ္ဦးကိုလည္း တာ၀န္က် ဆရာ၀န္တစ္ဦးမွ “ဒီမွာဓါတ္ပုံရိုုက္လို႔ မရဘူး ရိုက္ခြင့္မရွိဘူး အေရးယူလို႔ရတယ္”ဟု ေျပာေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ေက်ာက္ဆည္ အထူးေဆးရုံႀကီးတြင္ ဆရာ၀န္မ်ား အတြက္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာ သီးသန္႔ရွိေသာ္လည္း ဆရာ၀န္မ်ား ကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္းမဲ့စြာျဖင့္ အေရးေပၚ အေဆာင္ထဲသုိ႔ ဆိုင္ကယ္မ်ား စီးနင္း၀င္ေရာက္ ထားေနသည္ကုိ ေတြ႕ေနရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဆးရုံအုပ္ႀကီးဆိုသူ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဌးေအာင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဂ်ဴတီခ်ိန္ အရက္မူးေနေသာသူ႕ တပည့္မ်ားကို မဆုံးမသည့္ အျပင္ “ပညာတက္ ဆရာ၀န္ေတြ အရက္သားေတြ ေတာင္းပန္ စရာမလိုဘူး”ဟု ရင့္သီးစြာ၀င္ေရာက္ ေျပာဆိုေနပါသည္။

ေဒါက္တာေဌးေအာင္ဆိုသူမွာ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေသာင္း ၏ ေစာကင့္ ေရွာက္မႈျဖင့္ ေက်ာက္ဆည္ေဆးရုံတြင္ ေက်ာက္ခ်ေနသည္မွာ (၁၅)ႏွစ္ေက်ာ္ပင္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းလုံး၀မရွိပါ။

ထို႔ျပင္လူနာမ်ားကို ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းရာတြင္ အလြန္နာမည္ေက်ာ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ၾကားမႈမ်ားမၾကာခဏရွိေသာ္ ဦးေသာင္း၏ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေနရာပင္မေရြ႕သည့္အျပင္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမိုေထာင္လႊာေနသည္မွာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အားလုံးအသိျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေမာက္မာရိုင္းစိုင္းၿပီး ဂ်ဴတီခ်ိန္ မူးရစ္ေနေသာ ဆရာ၀န္မ်ားလက္တြင္ လူနာမ်ားအတြက္ ရင္ေလးစာရာ အလြန္ေကာင္းေနေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါသည္။

mr true

by Myanmar News Now

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...