ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမ်ိဳးသမီးတို႔ အႏိုင္က်င့္ခံရေစျခင္းမွ ကင္းေဝးေစမည့္ အတြင္းခံ

Friday, 12 July 2013

အမ်ိဳးသမီးတို႔ အႏိုင္က်င့္ခံရေစျခင္းမွ ကင္းေဝးေစမည့္ အတြင္းခံ


Photo: အမ်ိဳးသမီးတို႔ အႏိုင္က်င့္ခံရေစျခင္းမွ ကင္းေဝးေစမည့္ အတြင္းခံ
Friday, 12 July 2013

အႏိၵယႏိုင္ငံက အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ဝတ္စံု ျဖစ္ပါတယ္။ 

အႏၵိယမွာ အမ်ိဳးသမီးတို႔ အဓမၼအက်င့္ခံရတဲ့ မွုခင္းေတြ မ်ားလာတာ အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလို ဖန္တီးထုတ္လုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚေအာာက္ One-Set အတြင္းခံျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသားတို႔ ထိလိုက္ 
တာနဲ႔ မလွုပ္မယွက္ျဖစ္သြားေအာင္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

အဝတ္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လမ္းေၾကာင္းစီးဆင္းေနျပီး အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္က Rape လုပ္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းျပီဆုိရင္ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ 
က်င္သြားျပီး မလွုပ္မယွက္ကို လွဲသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ဝတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို မထိခိုက္ဘူးလားလုိ႔ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ လံုးဝမရွိပါဘူး။ ဝတ္ထားတဲ့ သူရဲ ႔ ႏွလံုးခုန္ႏွုန္း၊ ခႏၶာကိုယ္ လွုပ္ရွား တုန္ခါမွု index တစ္ခု သတ္မွတ္ထားျပီး ယင္း အမွတ္ကို ေရာက္တာနဲ႔ ျပင္ပက လာထိတဲ့သူမွန္သမ်ွကို လွ်ပ္စစ္နဲ႔ တုန္႔ျပန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝတ္ထား တဲ့သူကေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ ပါဘူး။ 

ေနာက္ထပ္ပိုေကာင္းတာ တစ္ခုက ဝတ္စံုမွာ GPS ပါဝင္ျပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လြတ္လိုက္ျပီဆုိတာနဲ႔ ရဲစခန္းက ကြန္ျပဴတာကို ခ်က္ခ်င္း လွမ္းအေၾကာင္းၾကားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဝတ္စံု ဝယ္ဝတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ား အေနနဲ႔ မိမိခ်စ္သူမ်ားကို ဖတ္တဲ့ အခါ သတိထားရန္လိုအပ္တယ္လို႔ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref: techblog
ရိုးရာေလး နည္းပညာ

http://www.yoyarlay.com/science-tech/134-inventions/36606-woman-underwear-for-protection
အႏိၵယႏိုင္ငံက အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ဝတ္စံု ျဖစ္ပါတယ္။

အႏၵိယမွာ အမ်ိဳးသမီးတို႔ အဓမၼအက်င့္ခံရတဲ့ မွုခင္းေတြ မ်ားလာတာ အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလို ဖန္တီးထုတ္လုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚေအာာက္ One-Set အတြင္းခံျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသားတို႔ ထိလိုက္
တာနဲ႔ မလွုပ္မယွက္ျဖစ္သြားေအာင္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

အဝတ္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လမ္းေၾကာင္းစီးဆင္းေနျပီး အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္က Rape လုပ္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းျပီဆုိရင္ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္
က်င္သြားျပီး မလွုပ္မယွက္ကို လွဲသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဝတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို မထိခိုက္ဘူးလားလုိ႔ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ လံုးဝမရွိပါဘူး။ ဝတ္ထားတဲ့ သူရဲ ႔ ႏွလံုးခုန္ႏွုန္း၊ ခႏၶာကိုယ္ လွုပ္ရွား တုန္ခါမွု index တစ္ခု သတ္မွတ္ထားျပီး ယင္း အမွတ္ကို ေရာက္တာနဲ႔ ျပင္ပက လာထိတဲ့သူမွန္သမ်ွကို လွ်ပ္စစ္နဲ႔ တုန္႔ျပန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝတ္ထား တဲ့သူကေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ ပါဘူး။

ေနာက္ထပ္ပိုေကာင္းတာ တစ္ခုက ဝတ္စံုမွာ GPS ပါဝင္ျပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လြတ္လိုက္ျပီဆုိတာနဲ႔ ရဲစခန္းက ကြန္ျပဴတာကို ခ်က္ခ်င္း လွမ္းအေၾကာင္းၾကားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဝတ္စံု ဝယ္ဝတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ား အေနနဲ႔ မိမိခ်စ္သူမ်ားကို ဖတ္တဲ့ အခါ သတိထားရန္လိုအပ္တယ္လို႔ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref: techblog
ရိုးရာေလး နည္းပညာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...