ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: James Bond ဇာတ္ကားတြင္ ျမင္ရေလ့႐ွိသည့္ CIA အသုံးအေဆာင္အခ်ဳိ႕ ထုတ္ေဖာ္ျပသ

Friday, 19 July 2013

James Bond ဇာတ္ကားတြင္ ျမင္ရေလ့႐ွိသည့္ CIA အသုံးအေဆာင္အခ်ဳိ႕ ထုတ္ေဖာ္ျပသ


Photo: James Bond ဇာတ္ကားတြင္ ျမင္ရေလ့႐ွိသည့္ CIA အသုံးအေဆာင္အခ်ဳိ႕ ထုတ္ေဖာ္ျပသ
Friday, July 19, 2013

James Bond ဇာတ္ကားမ်ားထဲတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိသည့္ လွ်ို႕ဝွက္ သူလွ်ိဳအသံုးအေဆာင္ အခ်ိဳ႕ကို အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန CIAက ထုတ္ေဖာ္ ျပသလုိက္သည္။ CIA ေအးဂ်င့္မ်ားသည္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေအးကာလ အေတာအတြင္းက အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

James Bond ဇာတ္ကားမ်ားထဲတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိသည့္ လွ်ို႕ဝွက္ သူလွ်ိဳအသံုးအေဆာင္ အခ်ိဳ႕ကို အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန CIAက ထုတ္ေဖာ္ ျပသလုိက္သည္။ CIA ေအးဂ်င့္မ်ားသည္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေအးကာလ အေတာအတြင္းက အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ ယခု သီတင္းပတ္အတြင္း CIAက အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာရန္ ထုတ္ျပလိုက္ေသာ စစ္ေအးေခတ္ သူလွ်ိဳ အသံုးအေဆာင္မ်ားသည္ James Bond ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ နည္းပညာ အႀကံေပး တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ယူသူ ပညာရွင္Q၏ စိတ္ကူးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ James Bondဇာတ္ကား From Russia With Loveတြင္ ရိုဆာ ကလက္ဘ္ ဝတ္ဆင္ခဲ့သည့္ အဆိပ္လူး ဓားသြား ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ ရွဴးဖိနပ္မ်ိဳးသည္ တစ္ခ်ိန္က CIA ေအးဂ်င့္မ်ား အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ CIA အႀကီးအကဲေဟာင္း အလန္ဒူးလက္စ္သည္ James Bondဇာတ္လမ္းမ်ား ဖန္တီးသူ အီယန္ဖလီးမင္းႏွင့္ (၁၉၅၀)ျပည့္ လြန္ ႏွစ္မ်ားက မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ Q၏လက္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သူလွ်ိဳ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို CIAအတြက္ စတင္မွာယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ ေရတပ္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း ဖလီးမင္းသည္ (၁၉၅၉)ခုႏွစ္က အေမရိကန္ ၏ ေထာက္လွမ္းေရး နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒူးလက္စ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ဒူးလက္စ္ကလည္း ယင္းကို လက္ခံခဲ့ၿပီး CIAအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ဖလီးမင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က "CIAဌာန တစ္ခုလံုး အလုပ္လုပ္တာကို James Bondလိုလူ နည္းနည္းေလာက္နဲ႔ တာဝန္ယူလို႔ ရတယ္"ဟု ေျပာၾကားဖူးသည္။ ယခုအခါ CIAအေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ နာမည္ေက်ာ္ ၿဗိတိသွ် ေထာက္ လွမ္းေရး သူလွ်ိဳႀကီး၏ ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ခ်ိန္က ပံုတူကူး အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို ဝန္ခံခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ (၁၉၆၄)ခုႏွစ္က ရိုက္ကူးသည့္ James Bondဇာတ္ကား Goldfingerမွ ေျခရာခံ ကိရိယာမ်ိဳးကိုပင္ CIAက တုပ တီထြင္ဖူးေသာ္လည္း နည္းပညာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အရာမထင္ခဲ့
ဟု သိရွိရသည္။

Planet Myanmar Network

James Bond ဇာတ္ကားမ်ားထဲတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိသည့္ လွ်ို႕ဝွက္ သူလွ်ိဳအသံုးအေဆာင္ အခ်ိဳ႕ကို အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန CIAက ထုတ္ေဖာ္ ျပသလုိက္သည္။ CIA ေအးဂ်င့္မ်ားသည္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေအးကာလ အေတာအတြင္းက အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

James Bond ဇာတ္ကားမ်ားထဲတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိသည့္ လွ်ို႕ဝွက္ သူလွ်ိဳအသံုးအေဆာင္ အခ်ိဳ႕ကို

အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန CIAက ထုတ္ေဖာ္ ျပသလုိက္သည္။ CIA ေအးဂ်င့္မ်ားသည္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေအးကာလ အေတာအတြင္းက အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ ယခု သီတင္းပတ္အတြင္း CIAက အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာရန္ ထုတ္ျပလိုက္ေသာ စစ္ေအးေခတ္ သူလွ်ိဳ အသံုးအေဆာင္မ်ားသည္ James Bond ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ နည္းပညာ အႀကံေပး တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ယူသူ ပညာရွင္Q၏ စိတ္ကူးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ James Bondဇာတ္ကား From Russia With Loveတြင္ ရိုဆာ ကလက္ဘ္ ဝတ္ဆင္ခဲ့သည့္ အဆိပ္လူး ဓားသြား ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ ရွဴးဖိနပ္မ်ိဳးသည္ တစ္ခ်ိန္က CIA ေအးဂ်င့္မ်ား အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ CIA အႀကီးအကဲေဟာင္း အလန္ဒူးလက္စ္သည္ James Bondဇာတ္လမ္းမ်ား ဖန္တီးသူ အီယန္ဖလီးမင္းႏွင့္ (၁၉၅၀)ျပည့္ လြန္ ႏွစ္မ်ားက မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ Q၏လက္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သူလွ်ိဳ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို CIAအတြက္ စတင္မွာယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ ေရတပ္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း ဖလီးမင္းသည္ (၁၉၅၉)ခုႏွစ္က အေမရိကန္ ၏ ေထာက္လွမ္းေရး နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒူးလက္စ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ဒူးလက္စ္ကလည္း ယင္းကို လက္ခံခဲ့ၿပီး CIAအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ဖလီးမင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က "CIAဌာန တစ္ခုလံုး အလုပ္လုပ္တာကို James Bondလိုလူ နည္းနည္းေလာက္နဲ႔ တာဝန္ယူလို႔ ရတယ္"ဟု ေျပာၾကားဖူးသည္။ ယခုအခါ CIAအေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ နာမည္ေက်ာ္ ၿဗိတိသွ် ေထာက္ လွမ္းေရး သူလွ်ိဳႀကီး၏ ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ခ်ိန္က ပံုတူကူး အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို ဝန္ခံခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ (၁၉၆၄)ခုႏွစ္က ရိုက္ကူးသည့္ James Bondဇာတ္ကား Goldfingerမွ ေျခရာခံ ကိရိယာမ်ိဳးကိုပင္ CIAက တုပ တီထြင္ဖူးေသာ္လည္း နည္းပညာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အရာမထင္ခဲ့
ဟု သိရွိရသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...