ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၁၃၂ ေပါင္ရွိေသာ ေ၀ွးေစ့ႏွင့္အမ်ဳိသား

Friday, 16 August 2013

၁၃၂ ေပါင္ရွိေသာ ေ၀ွးေစ့ႏွင့္အမ်ဳိသား


Photo: ၁၃၂ ေပါင္ရွိေသာ ေ၀ွးေစ့ႏွင့္အမ်ဳိသား
Friday, August 16, 2013

အသက္ (၄၉)ႏွစ္ရွိၿပီၿဖစ္ေသာ Wesley Warren Jr သည္ Las Vegas ၿမဳိ႕
မွ ၿဖစ္ၿပီးသူကုိ လူသိမ်ားေစတာကေတာ့ (၁၃၂) ေပါင္ရွိေသာ ေ၀ွးေစ့ ရွိေသာ
ေႀကာင့္ၿဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ႏုိင္ငံတကာ မွ သတင္းမ်ား၏ ေခါင္းႀကီးပုိင္း
တြင္ သူ႕အေႀကာင္းကို ေဖာ္ၿပခဲ့ႀကရာတြင္ သူသည္ scrotal lympledene ဟု
ေခၚေသာ ေရာဂါခံစားေနသူၿဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာ သူ၏အခက္ခဲကုိ ကူညီဖုိ႕ စိတ္ဆႏၵရွိသူ 
ကယ္လီဖုိးနီးယားမွ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္တဦးက အခမဲ့ ခြဲစိတ္ေပးမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း
သိရသည္။

စကၠန္႕ (၃၀) ေလာက္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးတုိင္း ေခတၱနားေနရေသာ
ေႀကာင့္ ကေလးလုိပဲလုိ႕ သူကဆုိပါတယ္။ 

(၁၃) နာရီႀကာမယ့္ ဒီခြဲစိတ္မူအတြက္ ေအာင္ၿမင္ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္
သူသည္ ေ၀ွးေစ့ မရွိေသာ အမ်ဳိးသားတန္ဆာၿဖင့္ ေကာင္းမြန္ၿပည့္စုံေသာ
အိမ္ေထာင္သုခ မရမွာကုိ သူစုိးရြြံ႕ေနသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ဒီအခြင့္အေရးရဖုိ႕ ebay မွာ ကၽြန္ေတာ့ေ၀ွးေစ့ကုိ
ေလလံတင္ခဲ့ေႀကာင္း၊ အမ်ားမွ အားေပးေသာ e-mail မ်ား မွာလည္းသူ႕
အတြက္အားၿဖစ္ရပါေႀကာင္း ႏွင့္ အေမွာင္ဖုံးေနေသာ လူိင္ေခါင္းတြင္းမွ
အစြန္းတဖက္က အလင္းေရာင္ကုိၿမင္ေနရပါၿပီ ...သို႕ေပမဲ့ ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္
လူိင္ေခါင္းထဲမွာပဲရွိပါေသးတယ္လုိ႕ သူကေၿပာခဲ့ပါေႀကာင္း တင္ဆက္လုိက္
ပါတယ္။

ref:dailymail
Hau Sian Siam ( MM Social Sky)
အသက္ (၄၉)ႏွစ္ရွိၿပီၿဖစ္ေသာ Wesley Warren Jr သည္ Las Vegas ၿမဳိ႕
မွ ၿဖစ္ၿပီးသူကုိ လူသိမ်ားေစတာကေတာ့ (၁၃၂) ေပါင္ရွိေသာ ေ၀ွးေစ့ ရွိေသာ
ေႀကာင့္ၿဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ႏုိင္ငံတကာ မွ သတင္းမ်ား၏ ေခါင္းႀကီးပုိင္း
တြင္ သူ႕အေႀကာင္းကို ေဖာ္ၿပခဲ့ႀကရာတြင္ သူသည္ scrotal lympledene ဟု
ေခၚေသာ ေရာဂါခံစားေနသူၿဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာ သူ၏အခက္ခဲကုိ ကူညီဖုိ႕ စိတ္ဆႏၵရွိသူ
ကယ္လီဖုိးနီးယားမွ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္တဦးက အခမဲ့ ခြဲစိတ္ေပးမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း
သိရသည္။

စကၠန္႕ (၃၀) ေလာက္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးတုိင္း ေခတၱနားေနရေသာ
ေႀကာင့္ ကေလးလုိပဲလုိ႕ သူကဆုိပါတယ္။

(၁၃) နာရီႀကာမယ့္ ဒီခြဲစိတ္မူအတြက္ ေအာင္ၿမင္ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္
သူသည္ ေ၀ွးေစ့ မရွိေသာ အမ်ဳိးသားတန္ဆာၿဖင့္ ေကာင္းမြန္ၿပည့္စုံေသာ
အိမ္ေထာင္သုခ မရမွာကုိ သူစုိးရြြံ႕ေနသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ဒီအခြင့္အေရးရဖုိ႕ ebay မွာ ကၽြန္ေတာ့ေ၀ွးေစ့ကုိ
ေလလံတင္ခဲ့ေႀကာင္း၊ အမ်ားမွ အားေပးေသာ e-mail မ်ား မွာလည္းသူ႕
အတြက္အားၿဖစ္ရပါေႀကာင္း ႏွင့္ အေမွာင္ဖုံးေနေသာ လူိင္ေခါင္းတြင္းမွ
အစြန္းတဖက္က အလင္းေရာင္ကုိၿမင္ေနရပါၿပီ ...သို႕ေပမဲ့ ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္
လူိင္ေခါင္းထဲမွာပဲရွိပါေသးတယ္လုိ႕ သူကေၿပာခဲ့ပါေႀကာင္း တင္ဆက္လုိက္
ပါတယ္။

ref:dailymail
Hau Sian Siam ( MM Social Sky)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...