ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကူညီ ေစလို....

Friday, 9 August 2013

ကူညီ ေစလို....

Photo: ဒီကေန ့ ည ၉ နာရီ ေလာက္ က သဃၤန္း ျမဳိ ့နယ္ ေလးေထာင့္ကန္ လမ္းမၾကီး ဘ၀ျမင့္ မွတ္တုိင္အနီးတြင္ ၄ဃ/ ၅၅၃၇ စက္ရုပ္ အျဖဴ ေရာင္ ကား မွ အမ်ဳိးငယ္ တစ္ဦးအား ၀င္တုိက္ ခဲ့ျပီး ေမာင္းႏွင္ ထြတ္ေျပး သြားပါသည္ ။ ကားတုိက္ခံ ရသူ အမ်ဳိးသမီး ငယ္မွာ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ ရာ ေၾကာင့္ စုိးရိမ္ ဖြယ္ရာအေျခအေန ရွိေနၾကာင္း သိရပါသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အထက္ပါ ကား အား ေတြ ့ရွိပါက သက္ဆုိင္ရာသုိ ့ ကူညီ အေၾကာင္းၾကား ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပါတယ္ ဒီ သတင္းကုိ ကူညီျပီးရွယ္ေပးၾကပါလုိ ့။ဒီကေန ့ ည ၉ နာရီ ေလာက္ က သဃၤန္း ျမဳိ ့နယ္ ေလးေထာင့္ကန္ လမ္းမၾကီး ဘ၀ျမင့္ မွတ္တုိင္အနီးတြင္ ၄ဃ/ ၅၅၃၇ စက္ရုပ္ အျဖဴ ေရာင္ ကား မွ အမ်ဳိးငယ္ တစ္ဦးအား ၀င္တုိက္ ခဲ့ျပီး ေမာင္းႏွင္ ထြတ္ေျပး သြားပါသည္ ။ ကားတုိက္ခံ ရသူ အမ်ဳိးသမီး ငယ္မွာ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ ရာ ေၾကာင့္ စုိးရိမ္ ဖြယ္ရာအေျခအေန ရွိေနၾကာင္း သိရပါသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အထက္ပါ ကား အား ေတြ ့ရွိပါက သက္ဆုိင္ရာသုိ ့ ကူညီ အေၾကာင္းၾကား ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပါတယ္ ဒီ သတင္းကုိ ကူညီျပီးရွယ္ေပးၾကပါလုိ ့..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...