ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: 3 မိနစ္ပဲေစာင့္

Saturday, 14 September 2013

3 မိနစ္ပဲေစာင့္

3 မိနစ္နဲ ့ထိထိမိမိတင္ျပထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ။
ေနမေကာင္းတဲ့ မိခင္အတြက္ ေဆး၀ယ္ဖို ့ပိုက္ဆံမရိွလို ့ ေဆးခိုးခဲ့ရတဲ့ ကေလးငယ္ ဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆရာ၀န္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္သြားတယ္။ ႏွစ္ 30 အၾကာမွာ မမွ်ာ္လင့္ပဲ ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေဆးဖိုးေပးတဲ့စာမွာ ေရးထားတာက အခုကုန္က်တဲ့ ေဆးဖိုး အားလံုးကို လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ 30 က ရခဲ့ပါျပီး။ အဲ့ဒါက ေဆးတစ္ပုလင္းနဲ ့ စြတ္ျပဳတ္တစ္ထုပ္ျဖစ္ပါတယ္လို ့ေရးသားထားပါတယ္။


ျမန္မာျပည္သား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...