ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္၀ယ္ယူ စီးနင္းႏိုင္ရန္ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ စီစဥ္ေပးမည္

Saturday, 14 September 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္၀ယ္ယူ စီးနင္းႏိုင္ရန္ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ စီစဥ္ေပးမည္


Photo: ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္၀ယ္ယူ စီးနင္းႏိုင္ရန္ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ စီစဥ္ေပးမည္
Sunday, September 15, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ ၀ယ္ယူစီးနင္းႏိုင္ရန္ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္မ်ားအား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းစီးနင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကမၻာေပၚတြင္ အေရာင္းရဆံုး ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ Business Jet Gulfstream G450 ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားအား MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ မိတ္ဆက္ျပသ ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ Business Jet Gulfstream G450 ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားအား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းစီးနင္းျခင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား MIA မွပင္ စီစဥ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

"အခု Business Jet Gulfstream G450 ေလယာဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ဂ်က္ေလယာဥ္ေတြ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းေတြအတြက္ အဓိက မိတ္ဆက္ျပသတာပါ။ Business Jet Gulfstream G450 ေလယာဥ္၀ယ္ယူ ငွားရမ္းတဲ့သူေတြကို ေလယာဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈေတြ အားလံုးအတြက္ MAI က ေဆာင္ရြက္ေပးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္" ဟု MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ Marketing Manager မေအးမရသာက ဆိုသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ရွင္ အခ်ဳိ႕သာ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ စီးနင္းျခင္းရွိၿပီး၊ ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ ၀ယ္ယူစီးနင္းျခင္း မရွိသေလာက္ ရွားပါးေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ရပ္နားထားသည့္ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္တစ္စင္းအား ေတြ႕ရစဥ္

Eleven Media Group
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ ၀ယ္ယူစီးနင္းႏိုင္ရန္ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္မ်ားအား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းစီးနင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကမၻာေပၚတြင္ အေရာင္းရဆံုး ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ Business Jet Gulfstream G450 ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားအား MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ မိတ္ဆက္ျပသ ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ Business Jet Gulfstream G450 ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားအား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းစီးနင္းျခင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား MIA မွပင္ စီစဥ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

"အခု Business Jet Gulfstream G450 ေလယာဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ဂ်က္ေလယာဥ္ေတြ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းေတြအတြက္ အဓိက မိတ္ဆက္ျပသတာပါ။ Business Jet Gulfstream G450 ေလယာဥ္၀ယ္ယူ ငွားရမ္းတဲ့သူေတြကို ေလယာဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈေတြ အားလံုးအတြက္ MAI က ေဆာင္ရြက္ေပးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္" ဟု MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ Marketing Manager မေအးမရသာက ဆိုသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ရွင္ အခ်ဳိ႕သာ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ စီးနင္းျခင္းရွိၿပီး၊ ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္ ၀ယ္ယူစီးနင္းျခင္း မရွိသေလာက္ ရွားပါးေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ရပ္နားထားသည့္ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္တစ္စင္းအား ေတြ႕ရစဥ္

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...