ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကေလး မိဘမ်ား သိရွိ ေစရန္

Thursday, 19 September 2013

ကေလး မိဘမ်ား သိရွိ ေစရန္

Photo: ကေလး မိဘမ်ား သိရွိ ေစရန္

လားရိႈးၿမိဳ႕ တြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္း လာ ေသာ ေအာက္ ေဖၚျပပါ ဓါတ္ပံု ပါ ကေလး ကစားစရာ အရုပ္ က်င္စက္ ေႀကာင့္ ကေလး အခ်င္းခ်င္း ေဆာ့ ကစားရာမွ ကေလးငယ္ တစ္ဦး ေျခေထာက္ အေႀကာဆြဲ သလို ျဖစ္ကာ လမ္း ေကာင္းစြာ မေလ်ွာက္ နိုင္ေတာ့ သျဖင့္ ေဆးကုသ ေနရ ပါသည္။ 

ထို ကစားစရာ အရုပ္မ်ား ကို အမွတ္ ( 4 ) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ႏွင့္ အဖြဲ႔ က ကေလးငယ္ မ်ား ထံမွ ေခ်ာ့ေမာ့ကာ ျပန္လည္ ဝယ္ယူ ေနၿပီး ဖ်က္စီးေန ေသာ္လည္း အျခား ရပ္ကြက္ရွိ ကေလးငယ္ မ်ား မွာ အႏၲရယ္ မသိဘဲ ေဆာ့ကစား ေနႀက ပါသည္။ 

သက္ဆိုင္ရာ မွ ပညာေပး ၿပန္လည္ သိမ္းဆည္း ေပးေစခ်င္ၿပီး၊ ေရာင္းခ် သူမ်ား ကိုယ္လည္း တားျမစ္ေပး ေစခ်င္ ပါ သည္။

အဆိုပါ တန္ဘိုးေငြ က်ပ္ ( ၁၀၀ ) သာေပး ရေသာ က်င္စက္ သည္ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံ ၿမိဳ႕ တိုင္း နီးပါး ေရာက္ရွိ ေနေလာက္ ၿပီ လို႔ ထင္ရ သျဖင့္ ကေလးငယ္ မ်ား အား လာရိႈးၿမိဳ႕ မွ ကေလး လို စိတ္မေကာင္း စရာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြား ရေအာင္ တာဝန္သိ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ထိမ္းသိမ္း ေပးနိုင္ပါရန္ အသိေပး အပ္ပါသည္။

Min Nyoont

ဘာပဲ ေျပာေျပာ သတိထား နိုင္ေအာင္လို႕ တင္ျပေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္ ...

Posted From Golden Land Myanmar

လားရိႈးၿမိဳ႕ တြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္း လာ ေသာ ေအာက္ ေဖၚျပပါ ဓါတ္ပံု ပါ ကေလး ကစားစရာ အရုပ္ က်င္စက္ ေႀကာင့္ ကေလး အခ်င္းခ်င္း ေဆာ့ ကစားရာမွ ကေလးငယ္ တစ္ဦး ေျခေထာက္ အေႀကာဆြဲ သလို ျဖစ္ကာ လမ္း ေကာင္းစြာ မေလ်ွာက္ နိုင္ေတာ့ သျဖင့္ ေဆးကုသ ေနရ ပါသည္။

ထို ကစားစရာ အရုပ္မ်ား ကို အမွတ္ ( 4 ) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ႏွင့္ အဖြဲ႔ က ကေလးငယ္ မ်ား ထံမွ ေခ်ာ့ေမာ့ကာ ျပန္လည္ ဝယ္ယူ ေနၿပီး ဖ်က္စီးေန ေသာ္လည္း အျခား ရပ္ကြက္ရွိ ကေလးငယ္ မ်ား မွာ အႏၲရယ္ မသိဘဲ ေဆာ့ကစား ေနႀက ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ မွ ပညာေပး ၿပန္လည္ သိမ္းဆည္း ေပးေစခ်င္ၿပီး၊ ေရာင္းခ် သူမ်ား ကိုယ္လည္း တားျမစ္ေပး ေစခ်င္ ပါ သည္။

အဆိုပါ တန္ဘိုးေငြ က်ပ္ ( ၁၀၀ ) သာေပး ရေသာ က်င္စက္ သည္ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံ ၿမိဳ႕ တိုင္း နီးပါး ေရာက္ရွိ ေနေလာက္ ၿပီ လို႔ ထင္ရ သျဖင့္ ကေလးငယ္ မ်ား အား လာရိႈးၿမိဳ႕ မွ ကေလး လို စိတ္မေကာင္း စရာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြား ရေအာင္ တာဝန္သိ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ထိမ္းသိမ္း ေပးနိုင္ပါရန္ အသိေပး အပ္ပါသည္။

Min Nyoont

ဘာပဲ ေျပာေျပာ သတိထား နိုင္ေအာင္လို႕ တင္ျပေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္ ...

Posted From Golden Land Myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...