ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆံသဆုိင္မ်ားမွ ဆံပင္ျဖတ္စ ညႇပ္စမ်ား အ၀ယ္လုိက္ေန

Sunday, 15 September 2013

ဆံသဆုိင္မ်ားမွ ဆံပင္ျဖတ္စ ညႇပ္စမ်ား အ၀ယ္လုိက္ေန

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ၊ ရပ္ကြက္မ်ား တြင္ ဆံပင္ျဖတ္စ မ်ားကို လိုက္လံ ဝယ္ယူေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ဆံပင္၏ အတို ၊ အရွည္ေပၚ မူတည္၍ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ ဝယ္ယူၾက သလို ဆံပင္ျဖတ္စ ေရာင္းသူ၏ အေျခအေနကို အကဲခတ္ကာ ေစ်းကစားၿပီး ဝယ္ယူခဲ့မႈ မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း မိတီၴလာ မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ ဆံပင္ျဖတ္စမ်ား လိုက္လံ ဝယ္ယူေနသူ တစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္ မ်ားအရ
သိရသည္။

ဆံပင္ျဖတ္စ မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႕တြင္ အဝယ္ေတာ္မ်ား ေစလႊတ္ၿပီး ဝယ္ယူ ရရွိေသာ ဆံပင္ျဖတ္စ မ်ားကို စုေဆာင္း၍ မိတၴီလာရွိ ဆံပင္အဝယ္ဒိုင္ ထံသို႕ ျပန္လည္ တင္ပို႕ေပးရ ေၾကာင္း ၊ ဆံပင္ အဝယ္ဒိုင္ ထံ ေရာက္ရွိ လာေသာ ဆံပင္ျဖတ္စ မ်ားကို ျပန္လည္ သန္႕စင္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ဆံပင္မ်ားကို ေပါင္းတင္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သို႕ တင္ပို႕ ၾကေၾကာင္း ၊ ယခင္က ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္ မ်ားမွ ဆံပင္ျဖတ္စ မ်ားကို ဝယ္ယူမႈ မရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထိုဆံပင္ျဖတ္စ အတို မ်ားကိုပင္ လိုက္လံ ဝယ္ယူမႈမ်ား ရွိလာၿပီး ၄င္းဆံပင္ ျဖတ္စ အတိုေလးမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံ သို႕ တင္ပို႕လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (၄ဝ၁)

The Myawady Daily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...