ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အတူတကြ ေသေနေသာ စံုတြဲအရိုးစု ေတြ႕ရိွ

Thursday, 5 September 2013

အတူတကြ ေသေနေသာ စံုတြဲအရိုးစု ေတြ႕ရိွ

အီတလီ နိုင္ငံက ေရွးေဟာင္း သုေတသီေတြဟာ စံုတြဲ ေသဆံုးေနေသာ အရိုးစုကို ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ ၎အရိုးစုေတြဟာ နွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔ ေလာက္ ရိွျပီလို႔ ဆိုပါတယ္။
ထိုသူတို႔၏ လက္ေခ်ာင္းေတြမွာ ေငြလက္စြပ္ တစ္ကြင္းစီကို ေတြ႕ရိွခဲ့ပါတယ္။ ၎လက္စြပ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ နွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႕ေလာက္လို႔ သတ္မွတ္တာပါ။ သုေတသီေတြရဲ႕ အဆိုအရေတာ့
ထိုစံုတြဲဟာ ေျမျမွပ္သတ္ျခင္းကို ခံရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
အမ်ိဳးသားဟာ အမ်ိဳးသမီး၏ ခႏၶာကုိယ္ကို ဖက္ျပီး ေသဆံုးေနတဲ့ ပံုစံကို ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အခ်င္းအရာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုစံုတြဲဟာ တစ္ေယာက္နွင့္ တစ္ေယာက္ အလြန္ခ်စ္ၾကမယ့္ပံု ေပၚပါတယ္။ ေရွးေခတ္ဘုရင္မ်ား၏ ကြက္မ်က္ျခင္းကို ခံရတာ ျဖစ္ေလာက္တယ္လို႕ သုေတသီေတြက ဆိုပါတယ္။ 
Ref - General Knowledge

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...