ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့ အဆိပ္ျပင္း ဆံုး ေရဘဝဲ

Wednesday, 2 October 2013

ကမၻာ့ အဆိပ္ျပင္း ဆံုး ေရဘဝဲ


Photo: ကမၻာ့ အဆိပ္ျပင္း ဆံုး ေရဘဝဲ

အျပာေရာင္ အကြင္း အကြင္း ေလး ေတြ ပါရွိတဲ့ အတြက္ သူ႔ကို အဂၤလိပ္ လို Blue - ringed octopus လို႔ေခၚ ပါတယ္။ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ၊ ပစိဖိတ္ မုဒၵရာ တို႔မွာ ပို အေတြ႔မ်ားပ ါတယ္။ သႏၱာေ က်ာက္ တန္းေတြ ၾကား ထဲမွာ ေနထိုင္ တတ္ ပါတယ္။ ကမၻာ့ အဆိပ္ အျပင္းဆံုး သတၱဝါ စာရင္း ထဲမွာ သူ လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ သူ႔ အဆိပ္ က အိမ္မွာ သံုးတဲ့ ပိုး သတ္ေဆး ဆုိင္ယာႏိုက္ ထက္ အ ဆ ၁ေသာင္း မက ျပင္း ပါတယ္။ သူ ကိုက္ လို႔ အဆိပ္မိ သြားရင္ ေျဖေဆး မရွိပါဘူး။ အျပာ ကြက္ ေရဘဝဲ ကို မသိလုိ႔ စားမိရင္ လည္း ေသဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။

ဒီ အတြက္ ေျဖေဆး ကို ယေန႔တိုင္ ရွာေဖြ ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သႏၱာ ေက်ာက္ တန္း ေလ့လာ သူမ်ား အတြက္ အထူး သတိထားရ တဲ့ ေရေအာက္ သတၱဝါ စာရင္း ထဲမွာ ပါဝင္ ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆုိ အေရာင္က တစ္ လက္လက္ နဲ႔ လွ ေနတတ္ျပီး အရြယ္ ကလည္း ၆ လက္မ ထက္ ပိုမၾကီး ပါဘူး။ ေသး လည္းေသး ဆုိေတာ့ မသိတဲ့ သူမ်ား က သြားထိမိ ၾက ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ရလဒ္ က အဆိပ္ သင့္ေသ ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိပ္ မိ ျပီး မိနစ္ပိုင္း အတြင္း အသက္ရွု ရပ္ ပါတယ္။ ႏွလံုးခုန္ ရပ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ သို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ မေရာက္ ေတာ့ပဲ မိနစ္ပိုင္း အတြင္း ကို ေသႏိုင္ ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမွာ ဆုိရင္ အျပာကြက္ ေရဘဝဲ ကို ေရွာင္ရွား ဖို႔ တားျမစ္ခ်က္ မ်ား ထုတ္ျပန္ ထားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Blue-ringed octopus ကို ကမၻာ့ အဆိပ္ အျပင္း ဆံုး သက္ရွိ သတၱဝါ အျဖစ္ မွတ္တမ္း တင္ ထားေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

ရိုးရာေလး

http://myawadynews.blogspot.com/2013/10/blog-post_3991.html
အျပာေရာင္ အကြင္း အကြင္း ေလး ေတြ ပါရွိတဲ့ အတြက္ သူ႔ကို အဂၤလိပ္ လို Blue - ringed octopus လို႔ေခၚ ပါတယ္။ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ၊ ပစိဖိတ္ မုဒၵရာ တို႔မွာ ပို အေတြ႔မ်ားပ ါတယ္။ သႏၱာေ က်ာက္ တန္းေတြ ၾကား ထဲမွာ ေနထိုင္ တတ္ ပါတယ္။ ကမၻာ့ အဆိပ္ အျပင္းဆံုး သတၱဝါ စာရင္း ထဲမွာ သူ လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ သူ႔ အဆိပ္ က အိမ္မွာ သံုးတဲ့ ပိုး သတ္ေဆး ဆုိင္ယာႏိုက္ ထက္ အ ဆ ၁ေသာင္း မက ျပင္း ပါတယ္။ သူ ကိုက္ လို႔ အဆိပ္မိ သြားရင္ ေျဖေဆး မရွိပါဘူး။ အျပာ ကြက္ ေရဘဝဲ ကို မသိလုိ႔ စားမိရင္ လည္း ေသဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။

ဒီ အတြက္ ေျဖေဆး ကို ယေန႔တိုင္ ရွာေဖြ ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သႏၱာ ေက်ာက္ တန္း ေလ့လာ သူမ်ား အတြက္ အထူး သတိထားရ တဲ့ ေရေအာက္ သတၱဝါ စာရင္း ထဲမွာ ပါဝင္ ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆုိ အေရာင္က တစ္ လက္လက္ နဲ႔ လွ ေနတတ္ျပီး အရြယ္ ကလည္း ၆ လက္မ ထက္ ပိုမၾကီး ပါဘူး။ ေသး လည္းေသး ဆုိေတာ့ မသိတဲ့ သူမ်ား က သြားထိမိ ၾက ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ရလဒ္ က အဆိပ္ သင့္ေသ ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိပ္ မိ ျပီး မိနစ္ပိုင္း အတြင္း အသက္ရွု ရပ္ ပါတယ္။ ႏွလံုးခုန္ ရပ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ သို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ မေရာက္ ေတာ့ပဲ မိနစ္ပိုင္း အတြင္း ကို ေသႏိုင္ ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမွာ ဆုိရင္ အျပာကြက္ ေရဘဝဲ ကို ေရွာင္ရွား ဖို႔ တားျမစ္ခ်က္ မ်ား ထုတ္ျပန္ ထားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Blue-ringed octopus ကို ကမၻာ့ အဆိပ္ အျပင္း ဆံုး သက္ရွိ သတၱဝါ အျဖစ္ မွတ္တမ္း တင္ ထားေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

ရိုးရာေလး


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...