ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လွ်ပ္စစ္အား ပိုထုတ္ႏို္င္ရင္ မီတာချပန္ေလွ်ာ့မယ္လို႔ေျပာ

Wednesday, 30 October 2013

လွ်ပ္စစ္အား ပိုထုတ္ႏို္င္ရင္ မီတာချပန္ေလွ်ာ့မယ္လို႔ေျပာ


Photo: လွ်ပ္စစ္အား ပိုထုတ္ႏို္င္ရင္ မီတာချပန္ေလွ်ာ့မယ္လို႔ေျပာ
Thursday, October 31, 2013

လွ်ပ္စစ္မီတာသံုးစြဲခေတြကို လာမယ့္ႏို၀င္ဘာလကစၿပီး ႏွစ္ဆနီးပါး တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေတြေလ်ာ့နည္းခဲ့ရင္ ဓါတ္အားသံုးစြဲခေတြကို ျပန္လည္ေလွ်ာ့
ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ဒီေန႔ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

“ဓါတ္အားေတြထုတ္လုပ္လို႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြမ်ားရင္ ဒီလုိပဲတက္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီတက္တာသည္ ေနာက္ထပ္ထပ္တက္ဖို႔ေတာ့ အလား
အလာမရွိေတာ့ဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဂက္စ္တာဘိုင္ေတြ ထြက္လာမယ္၊
ေရအားေတြ ထြက္လာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဓါတ္အားခေတြ ျပန္လည္ေလ်ာ့
သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”

အိမ္သံုးမီတာသံုးစြဲမႈ ယူနစ္တစ္ရာအထက္ကို ၃၅က်ပ္ကေန ၅၀က်ပ္အထိ၊ လုပ္ငန္းသံုးမီတာသံုးစြဲမႈု ယူနစ္ငါးေထာင္ေအာက္ကို ၇၅က်ပ္ကေန တစ္ရာအထိ ၊ ယူနစ္ငါးေထာင္အထက္ကို က်ပ္၁၅၀ အထိ ေျပာင္း
လဲေကာက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေ၀ေရး
အဖြဲ႕က အခုလိုမီတာခေတြ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမွာဟာ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္
မႈကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ဓါတ္အား၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္ေတ ြကာမိေအာင္ျဖစ္
တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ ခုလိုေစ်းႏႈန္းျမွင့္လိုက္ေပမယ့္ မီးမလာတာေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက အရင္လိုပဲ က်ဆင္းေန
ဦးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

RFA Burmese
လွ်ပ္စစ္မီတာသံုးစြဲခေတြကို လာမယ့္ႏို၀င္ဘာလကစၿပီး ႏွစ္ဆနီးပါး တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေတြေလ်ာ့နည္းခဲ့ရင္ ဓါတ္အားသံုးစြဲခေတြကို ျပန္လည္ေလွ်ာ့
ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ဒီေန႔ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

“ဓါတ္အားေတြထုတ္လုပ္လို႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြမ်ားရင္ ဒီလုိပဲတက္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီတက္တာသည္ ေနာက္ထပ္ထပ္တက္ဖို႔ေတာ့ အလား
အလာမရွိေတာ့ဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဂက္စ္တာဘိုင္ေတြ ထြက္လာမယ္၊
ေရအားေတြ ထြက္လာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဓါတ္အားခေတြ ျပန္လည္ေလ်ာ့
သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”

အိမ္သံုးမီတာသံုးစြဲမႈ ယူနစ္တစ္ရာအထက္ကို ၃၅က်ပ္ကေန ၅၀က်ပ္အထိ၊ လုပ္ငန္းသံုးမီတာသံုးစြဲမႈု ယူနစ္ငါးေထာင္ေအာက္ကို ၇၅က်ပ္ကေန တစ္ရာအထိ ၊ ယူနစ္ငါးေထာင္အထက္ကို က်ပ္၁၅၀ အထိ ေျပာင္း
လဲေကာက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေ၀ေရး
အဖြဲ႕က အခုလိုမီတာခေတြ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမွာဟာ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္
မႈကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ဓါတ္အား၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္ေတ ြကာမိေအာင္ျဖစ္
တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ ခုလိုေစ်းႏႈန္းျမွင့္လိုက္ေပမယ့္ မီးမလာတာေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက အရင္လိုပဲ က်ဆင္းေန
ဦးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

RFA Burmese

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...