ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဇနီးျဖစ္သူမွ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚ ဓာတ္ပံုတင္၍ အိႏိၵယေဆာ့ဖ္၀ဲ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္

Thursday, 31 October 2013

ဇနီးျဖစ္သူမွ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚ ဓာတ္ပံုတင္၍ အိႏိၵယေဆာ့ဖ္၀ဲ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္


Photo: ဇနီးျဖစ္သူမွ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚ ဓာတ္ပံုတင္၍ အိႏိၵယေဆာ့ဖ္၀ဲ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္
===========
Friday, 01 November 2013 


မိမိ၏ၾကင္စဦးဇနီးမွ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚဓာတ္ပံုတင္သည့္အေၾကာင္းျဖင့္ အခ်င္းမ်ားၿပီးေနာက္ MNC ၌လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးသည္ ယမန္ေန႔က မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ခဲ့သည္။

Jharkand မွ ခ်န္ဒန္ကူးမား (၂၉ ႏွစ္) သည္ မိဘ၏သေဘာကိုဆန္႔က်င္၍ Chennai မွ စန္ဟီယာႏွင့္ Chennai ရိွ ခ်ာ့ခ်္ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ မၾကာေသးမီက လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့သည္။ သတို႔သမီး စန္ဟီယာသည္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ၿပီး ခ်န္ဒန္သည္ ဟိႏၵဴျဖစ္သည္။ ခ်န္ဒန္၏မိသားစုမွ သေဘာမတူေသာ္လည္း စန္ဟီယာမိသားစု၏ အက်ဳိးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်ာ့ခ်္တစ္ခု၌ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

မဂၤလာပြဲၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ထိမ္းျမားမႈဓာတ္ပံုမ်ားကို စန္ဟီယာမွ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚ တင္လိုက္သည္။ Jharkand ရိွ ခ်န္ဒန္၏ ၀မ္းကြဲညီအစ္ကိုမ်ားမွသိရိွၿပီး သူ႔မိဘမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ခ်န္ဒန္၏မိဘမ်ားက သူ႔အား မဆိုင္းမတြ ဆက္သြယ္လာၿပီး ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အလြန္ပင္ စိတ္ထိခိုက္ခံစားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပေလရာ သူက ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတင္ထားေသာဓာတ္ပံုမ်ားကို ခ်က္ျခင္းဖယ္ရွားလိုက္၏။ ယင္းသို႔ျပဳျခင္းကို စန္ဟီယာမွ ကန္႔ကြက္ၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ယင္းအျဖစ္ဆိုးကိုႀကံဳရျခင္းျဖစ္သည္။ စံုစမ္းေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စန္ဟီယာသည္ မိမိတို႔၏ တရား၀င္ထိမ္းျမားမႈဓာတ္ပံုမ်ားကို မဖယ္ရွားလိုခဲ့ပါဟု ေျပာဆိုသည္။

စေနေန႔ညဥ့္က အေခ်အတင္စကားမ်ားခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းေနာက္ သီးျခားစီ အခန္းခြဲအိပ္ခဲ့ၾကသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ခင္းတြင္ ခ်န္ဒန္သည္ အခန္းတြင္းမွထြက္မလာသျဖင့္ စန္ဟီယာမွာ တံခါးဖြင့္ၾကည့္ရာ မိမိကိုယ္ကို ႀကိဳးဆြဲခ် အဆံုးစီရင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အဆံုးစီရင္ရျခင္း စာတိုတစ္ေစာင္ကိုလည္းေရးသားခဲ့သည္။ ၄င္းစာအရ ခ်န္ဒန္သည္ မိမိ၏ဇနီးအား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း သူမသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွဓာတ္ပံုမ်ားကို မဖယ္ရွားသည့္အတြက္ အလြန္စိတ္ထိခိုက္ကာ မိမိဘ၀ကိုအဆံုးသတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းအမႈကို Chennai ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးဆဲျဖစ္သည္။

M-Media
မိမိ၏ၾကင္စဦးဇနီးမွ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚဓာတ္ပံုတင္သည့္အေၾကာင္းျဖင့္ အခ်င္းမ်ားၿပီးေနာက္ MNC ၌လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးသည္ ယမန္ေန႔က မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ခဲ့သည္။

Jharkand မွ ခ်န္ဒန္ကူးမား (၂၉ ႏွစ္) သည္ မိဘ၏သေဘာကိုဆန္႔က်င္၍ Chennai မွ စန္ဟီယာႏွင့္ Chennai ရိွ ခ်ာ့ခ်္ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ မၾကာေသးမီက လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့သည္။ သတို႔သမီး စန္ဟီယာသည္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ၿပီး ခ်န္ဒန္သည္ ဟိႏၵဴျဖစ္သည္။ ခ်န္ဒန္၏မိသားစုမွ သေဘာမတူေသာ္လည္း စန္ဟီယာမိသားစု၏ အက်ဳိးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်ာ့ခ်္တစ္ခု၌ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

မဂၤလာပြဲၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ထိမ္းျမားမႈဓာတ္ပံုမ်ားကို စန္ဟီယာမွ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚ တင္လိုက္သည္။ Jharkand ရိွ ခ်န္ဒန္၏ ၀မ္းကြဲညီအစ္ကိုမ်ားမွသိရိွၿပီး သူ႔မိဘမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ခ်န္ဒန္၏မိဘမ်ားက သူ႔အား မဆိုင္းမတြ ဆက္သြယ္လာၿပီး ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အလြန္ပင္ စိတ္ထိခိုက္ခံစားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပေလရာ သူက ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတင္ထားေသာဓာတ္ပံုမ်ားကို ခ်က္ျခင္းဖယ္ရွားလိုက္၏။ ယင္းသို႔ျပဳျခင္းကို စန္ဟီယာမွ ကန္႔ကြက္ၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ယင္းအျဖစ္ဆိုးကိုႀကံဳရျခင္းျဖစ္သည္။ စံုစမ္းေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စန္ဟီယာသည္ မိမိတို႔၏ တရား၀င္ထိမ္းျမားမႈဓာတ္ပံုမ်ားကို မဖယ္ရွားလိုခဲ့ပါဟု ေျပာဆိုသည္။

စေနေန႔ညဥ့္က အေခ်အတင္စကားမ်ားခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းေနာက္ သီးျခားစီ အခန္းခြဲအိပ္ခဲ့ၾကသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ခင္းတြင္ ခ်န္ဒန္သည္ အခန္းတြင္းမွထြက္မလာသျဖင့္ စန္ဟီယာမွာ တံခါးဖြင့္ၾကည့္ရာ မိမိကိုယ္ကို ႀကိဳးဆြဲခ် အဆံုးစီရင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အဆံုးစီရင္ရျခင္း စာတိုတစ္ေစာင္ကိုလည္းေရးသားခဲ့သည္။ ၄င္းစာအရ ခ်န္ဒန္သည္ မိမိ၏ဇနီးအား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း သူမသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွဓာတ္ပံုမ်ားကို မဖယ္ရွားသည့္အတြက္ အလြန္စိတ္ထိခိုက္ကာ မိမိဘ၀ကိုအဆံုးသတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းအမႈကို Chennai ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးဆဲျဖစ္သည္။

M-Media

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...