ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: iPhone အား "တူ" ျဖင့္ ခုိးယူသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ခါးပိုက္ႏႈိက္

Sunday, 13 October 2013

iPhone အား "တူ" ျဖင့္ ခုိးယူသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ခါးပိုက္ႏႈိက္


Photo: iPhone အား "တူ" ျဖင့္ ခုိးယူသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ခါးပိုက္ႏႈိက္
Monday, October 14, 2013

ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ခါးပိုက္ႏႈိက္ေတြဟာ ဖုန္းခိုးမယ္ဆုိရင္ တိက်ေသခ်ာ ျမန္ဆန္ေစရန္ မိမိရဲ့ ေမြးရာပါ လက္ကိုသာ သံုးၾကပါတယ္။

Wang လုိ႔ အမည္ရတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံ Zhengzhou ျမိဳ႕က ခါးပိုက္ႏႈိက္ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ေခါက္ဆြဲစားတဲ့ "တူ" ကို အသံုးျပဳပါတယ္။ တူကိုင္ကလည္း ကြ်မ္းသလား မေမးနဲ႔။ ပံုမွာေတြ႔တဲ့အတိုင္း စက္ဘီးစီးေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ အိတ္ထဲက ဖုန္းကို တူနဲ႔ အမိအရ လွမ္းႏႈိက္ႏိုင္ပါတယ္။

ခါးပိုက္ႏိႈက္မွန္း မသိသာေအာင္လည္း ဝတ္ေကာင္းစာလွေတြ ဝတ္ဆင္ထားလုိ႔ လူမႈကြန္ယက္ေတြ ေပၚမွာေတာ့ သူ႔ကို Suit Man လုိ႔ အသိမ်ားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အင္တာနက္ေပၚ ပလူပ်ံေနတဲ့ ကုိယ္မ်က္ႏွာကုိ ကုိယ္ျပန္ျမင္လိုက္ ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ရဲစခန္းမွာ အဖမ္းခံခဲ့ပါတယ္တဲ့။

ဓာတ္ပံုေတြ ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ -

http://kotaku.com/chinese-man-pickpockets-an-iphone-by-using-chopstick-472615317
ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ခါးပိုက္ႏႈိက္ေတြဟာ ဖုန္းခိုးမယ္ဆုိရင္ တိက်ေသခ်ာ ျမန္ဆန္ေစရန္ မိမိရဲ့ ေမြးရာပါ လက္ကိုသာ သံုးၾကပါတယ္။

Wang လုိ႔ အမည္ရတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံ Zhengzhou ျမိဳ႕က ခါးပိုက္ႏႈိက္ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ေခါက္ဆြဲစားတဲ့ "တူ" ကို အသံုးျပဳပါတယ္။ တူကိုင္ကလည္း ကြ်မ္းသလား မေမးနဲ႔။ ပံုမွာေတြ႔တဲ့အတိုင္း စက္ဘီးစီးေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ အိတ္ထဲက ဖုန္းကို တူနဲ႔ အမိအရ လွမ္းႏႈိက္ႏိုင္ပါတယ္။

ခါးပိုက္ႏိႈက္မွန္း မသိသာေအာင္လည္း ဝတ္ေကာင္းစာလွေတြ ဝတ္ဆင္ထားလုိ႔ လူမႈကြန္ယက္ေတြ ေပၚမွာေတာ့ သူ႔ကို Suit Man လုိ႔ အသိမ်ားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အင္တာနက္ေပၚ ပလူပ်ံေနတဲ့ ကုိယ္မ်က္ႏွာကုိ ကုိယ္ျပန္ျမင္လိုက္ ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ရဲစခန္းမွာ အဖမ္းခံခဲ့ပါတယ္တဲ့။

ဓာတ္ပံုေတြ ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ -

http://kotaku.com/chinese-man-pickpockets-an-iphone-by-using-chopstick-472615317

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...