ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘန္ေကာက္ဆႏၵျပပဲြ တဦးေသ၊ ငါးဦးဒဏ္ရာရ

Saturday, 30 November 2013

ဘန္ေကာက္ဆႏၵျပပဲြ တဦးေသ၊ ငါးဦးဒဏ္ရာရ


Photo: ဘန္ေကာက္ဆႏၵျပပဲြ တဦးေသ၊ ငါးဦးဒဏ္ရာရ
Sunday, December 1, 2013

 ရက္ေပါင္းအတန္ၾကာကတည္းက ျဖစ္ပြားေနတ့ဲ ထုိင္းနုိ္င္ငံဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ဆႏၵျပပဲြမွာ မေန႔ကေတာ့ ေသဆုံး ဒဏ္ရာရမႈေတြရိွခ့ဲပါတယ္။

ဒီေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္မ်က္ႏွာဖုံးမွာ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ ဆႏၵျပမႈသတင္းနဲ႔ ဓာတ္ပုံမ်ား 
 
တဦးေသဆုံးျပီး ငါးဦး ဒဏ္ရာရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အစုိးရေထာက္ခံတ့ဲ ရွပ္နီ၀တ္ေတြနဲ႔ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးသမားေက်ာင္းသားေတြ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ရာက ျဖစ္တာပါ။

ေသဆုံးသူက အသက္ ၂၁ ႏွစ္၊ ရင္ဘတ္မွာေသနတ္ဒဏ္ရာ ၂ ခ်က္ ရိွတယ္လုိ႔ ရဲက ဆုိပါတယ္။

ထုိင္းနုိင္ငံလက္တေလာအေျခကုိ ေဖာ္ျပတ့ဲ သတင္းတပုဒ္

ဆႏၵျပတာေတြ ရပ္ဖို႔ အတိုက္အခံေတြကို ထိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင့္လပ္ ေျပာၿပီ 
http://burma.irrawaddy.org/news/2013/11/28/51502.html

ဧရာ၀တီ
ရက္ေပါင္းအတန္ၾကာကတည္းက ျဖစ္ပြားေနတ့ဲ ထုိင္းနုိ္င္ငံဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ဆႏၵျပပဲြမွာ မေန႔ကေတာ့ ေသဆုံး ဒဏ္ရာရမႈေတြရိွခ့ဲပါတယ္။

ဒီေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္မ်က္ႏွာဖုံးမွာ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ ဆႏၵျပမႈသတင္းနဲ႔ ဓာတ္ပုံမ်ား

တဦးေသဆုံးျပီး ငါးဦး ဒဏ္ရာရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အစုိးရေထာက္ခံတ့ဲ ရွပ္နီ၀တ္ေတြနဲ႔ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးသမားေက်ာင္းသားေတြ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ရာက ျဖစ္တာပါ။

ေသဆုံးသူက အသက္ ၂၁ ႏွစ္၊ ရင္ဘတ္မွာေသနတ္ဒဏ္ရာ ၂ ခ်က္ ရိွတယ္လုိ႔ ရဲက ဆုိပါတယ္။

ထုိင္းနုိင္ငံလက္တေလာအေျခကုိ ေဖာ္ျပတ့ဲ သတင္းတပုဒ္

ဆႏၵျပတာေတြ ရပ္ဖို႔ အတိုက္အခံေတြကို ထိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင့္လပ္ ေျပာၿပီ


ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...