ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့အဆိပ္ျပင္းဆံုး ေျမြ၏ဥမ်ားကို ၾကက္ဥနွင့္ မွားယြင္းစုေဆာင္းသည့္ ကေလး ကံေကာင္း၍ အသက္မေသ

Tuesday, 10 December 2013

ကမၻာ့အဆိပ္ျပင္းဆံုး ေျမြ၏ဥမ်ားကို ၾကက္ဥနွင့္ မွားယြင္းစုေဆာင္းသည့္ ကေလး ကံေကာင္း၍ အသက္မေသ


Photo: ကမၻာ့အဆိပ္ျပင္းဆံုး ေျမြ၏ဥမ်ားကို ၾကက္ဥနွင့္ မွားယြင္းစုေဆာင္းသည့္ ကေလး ကံေကာင္း၍ အသက္မေသ

ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံမွ အသက္သံုးနွစ္အရြယ္ရိွ ကေလးတစ္ဦးသည္ ကမၻာ့အဆိပ္ျပင္းဆံုး ေျမြစာရင္း၀င္ အီစတန္ဘေရာင္ းေျမြဥမ်ားကို ၄င္း၏ အိပ္ခန္းတြင္း ယူေဆာင္ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ရာ ကံေကာင္းေထာက္မ၍ ေျမြအနၱရာယ္မွ ကင္းလြတ္ခဲ့ေၾကာင္း APသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကြင္းစ္လန္းျပည္နယ္၊ေတာင္းစ္ဗယ္လီျမို့မွ ကိုင္လီအမည္ရိွ အဆိုပါကေလးငယ္သည္ ေျမြဥမ်ားကို ၄င္း၏အိပ္ခန္းတြင္း သိမ္းဆည္းထားခဲ့ျပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ၄င္း၏မိခင္ျဖစ္သူက သတိျပဳမိခဲ့သျဖင့္ အသက္မေသခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမြမ်ားအနက္ အခို့်မွာ အေကာင္မ်ားေပါက္လာျပီျဖစ္သည္။အီစတန္ဘေရာင္းေျမြသည္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံရိွ ကမၻာ့အဆိပ္ျပင္းဆံုးေျမြ ၁၀ မ်ိဳးစာရင္း၀င္ ေျမြတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

http://myawadynews.blogspot.com/2013/12/blog-post_9820.htmlၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံမွ အသက္သံုးနွစ္အရြယ္ရိွ ကေလးတစ္ဦးသည္ ကမၻာ့အဆိပ္ျပင္းဆံုး ေျမြစာရင္း၀င္ အီစတန္ဘေရာင္ းေျမြဥမ်ားကို ၄င္း၏ အိပ္ခန္းတြင္း ယူေဆာင္ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ရာ ကံေကာင္းေထာက္မ၍ ေျမြအနၱရာယ္မွ ကင္းလြတ္ခဲ့ေၾကာင္း APသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကြင္းစ္လန္းျပည္နယ္၊ေတာင္းစ္ဗယ္လီျမို့မွ ကိုင္လီအမည္ရိွ အဆိုပါကေလးငယ္သည္ ေျမြဥမ်ားကို ၄င္း၏အိပ္ခန္းတြင္း သိမ္းဆည္းထားခဲ့ျပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ၄င္း၏မိခင္ျဖစ္သူက သတိျပဳမိခဲ့သျဖင့္ အသက္မေသခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမြမ်ားအနက္ အခို့်မွာ အေကာင္မ်ားေပါက္လာျပီျဖစ္သည္။အီစတန္ဘေရာင္းေျမြသည္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံရိွ ကမၻာ့အဆိပ္ျပင္းဆံုးေျမြ ၁၀ မ်ိဳးစာရင္း၀င္ ေျမြတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

myawadynews.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...