ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရန္ကုန္ျမိဳ႕က အိမ္ေထာင္ဘက္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိပဲ ....

Saturday, 7 December 2013

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က အိမ္ေထာင္ဘက္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိပဲ ....


Photo: ရန္ကုန္ျမိဳ႕က အိမ္ေထာင္ဘက္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဆုိပဲ ....
Saturday, December 7, 2013

အိမ္ေထာင္ဘက္ရွာေဖြေတြ႔ရိွဖုိ႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါသလား။ 
ဒီကိစၥကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမယ္၊ အလုပ္အပ္ပါ ဆုိျပီး ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ကုမၸဏီတခုက ဆုိေနပါတယ္။

ျမန္မာသူငယ္ခ်င္းရွာေဖြသူ တ့ဲ။ ေအာင္သြယ္ လုပ္ငန္းကုိ စီးပြားျဖစ္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးေနပါျပီ ဆုိပဲ။
လုပ္ငန္းေၾကာ္ျငာကုိ စာနယ္ဇင္းမွာ ထည့္ေနပါတယ္။ အေပၚပုံက အဂၤါေန႔ထုတ္ Daily Eleven စာမ်က္ႏွာ ၈ က ျဖစ္ပါတယ္။
ကုမၸဏီလိပ္စာကေတာ့ ေၾကာ္ျငာမွာ ၃၄ လမ္း ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ စသျဖင့္ အေသးစိတ္ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ 
အစုိးရရဲ႕ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာတခုမွာေတာ့ ဒီကုမၸဏီ ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပုိင္းမွာ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ တရား၀င္ ရခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ 

ဒီကုမၸဏီက ဝန္ေဆာင္ခ ဘယ္ေလာက္ယူတယ္ မသိပါ။
ဒါဟာ တရုတ္ကုမၸဏီျဖစ္နုိင္တ့ဲအတြက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ျမန္မာျပည္အျပင္ဘက္က နုိင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႔ ေအာင္သြယ္ေပးဖုိ႔မ်ားလား လုိ႔ ေမးသူက ေမးေနၾကပါျပီ။ 

သူငယ္ခ်င္းလုိအပ္လုိ႔ ေလွွ်ာက္လႊာတင္တ့ဲအခါ အၿမဲတမ္း ဝတ္စားဆင္ယင္တ့ဲ အ၀တ္အစား၊ ဖိနပ္၊ ဖုန္း၊ အလွကုန္ စသျဖင့္တုိ႔ရဲ႕ အမ်ဳိးအစား အမည္ေတြကုိ ေလွ်ာက္လႊာမွာ ျဖည့္ရမယ္လုိ႔ Facebook မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ ပုံတပုံက ဆုိပါတယ္။


ဧရာ၀တီ
အိမ္ေထာင္ဘက္ရွာေဖြေတြ႔ရိွဖုိ႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါသလား။
ဒီကိစၥကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမယ္၊ အလုပ္အပ္ပါ ဆုိျပီး ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ကုမၸဏီတခုက ဆုိေနပါတယ္။

ျမန္မာသူငယ္ခ်င္းရွာေဖြသူ တ့ဲ။ ေအာင္သြယ္ လုပ္ငန္းကုိ စီးပြားျဖစ္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးေနပါျပီ ဆုိပဲ။
လုပ္ငန္းေၾကာ္ျငာကုိ စာနယ္ဇင္းမွာ ထည့္ေနပါတယ္။ အေပၚပုံက အဂၤါေန႔ထုတ္ Daily Eleven စာမ်က္ႏွာ ၈ က ျဖစ္ပါတယ္။
ကုမၸဏီလိပ္စာကေတာ့ ေၾကာ္ျငာမွာ ၃၄ လမ္း ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ စသျဖင့္ အေသးစိတ္ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
အစုိးရရဲ႕ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာတခုမွာေတာ့ ဒီကုမၸဏီ ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပုိင္းမွာ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ တရား၀င္ ရခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

ဒီကုမၸဏီက ဝန္ေဆာင္ခ ဘယ္ေလာက္ယူတယ္ မသိပါ။
ဒါဟာ တရုတ္ကုမၸဏီျဖစ္နုိင္တ့ဲအတြက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ျမန္မာျပည္အျပင္ဘက္က နုိင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႔ ေအာင္သြယ္ေပးဖုိ႔မ်ားလား လုိ႔ ေမးသူက ေမးေနၾကပါျပီ။

သူငယ္ခ်င္းလုိအပ္လုိ႔ ေလွွ်ာက္လႊာတင္တ့ဲအခါ အၿမဲတမ္း ဝတ္စားဆင္ယင္တ့ဲ အ၀တ္အစား၊ ဖိနပ္၊ ဖုန္း၊ အလွကုန္ စသျဖင့္တုိ႔ရဲ႕ အမ်ဳိးအစား အမည္ေတြကုိ ေလွ်ာက္လႊာမွာ ျဖည့္ရမယ္လုိ႔ Facebook မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ ပုံတပုံက ဆုိပါတယ္။


ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...