ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္း ဓားျပဆန္ဆန္ လုယက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးဝါး

Saturday, 28 December 2013

ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္း ဓားျပဆန္ဆန္ လုယက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးဝါး


Photo: ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္း ဓားျပဆန္ဆန္ လုယက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးဝါး

ျမန္မာ့သမိုင္းဝင္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဂါဝိန္ ဆိပ္ကမ္း၌ ညအိပ္ ကမ္းကပ္လ်က္ရွိေသာ ကုန္တင္ႏွင့္ လူစီးသေဘၤာမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္သည့္ ဓားျပတိုက္သည့္ပုံစံျဖင့္ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးဝါးလာေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈမ်ားသာ ရွိရာမွ ယခုအခါ ေလးခြကဲ့သိုေသာ လက္နက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုယက္သည္အထိ ျဖစ္လာသျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားစာ တင္ျပတိုင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာန အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
“အရင္က လူေတြ႕ရင္ မခိုးဘူး။ အခုကေတာ့ လူေတြ႕ရင္ ေလးခြနဲ႔ပစ္ၿပီး ခိုးၾကလုၾကတဲ့အဆင့္ ေရာက္လာလို႔ တင္ျပရမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္လာတယ္” ဟု အဆိုပါ အႀကီးတန္းအရာရွိက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္း၌ အၾကမ္းဖက္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈမ်ားကို ကင္းလွည့္သည့္ ဆိပ္ကမ္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနမွ လုံၿခံဳေရးမ်ားကပင္ လုံၿခံဳေရးတာဝန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။
“ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အေၾကာင္းၾကားတဲ့အခ်ိန္ သူတို႔လာႀကီးၾကပ္တဲ့ ခဏပဲ ဒီလိုအၾကမ္းဖက္ လုယက္မႈေတြ ၿငိမ္သြားတာ၊ ၿပီးရင္ ျပန္ျဖစ္တာပဲ၊ အဲဒါေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ေတြက ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုခု လုပ္ေပးမွ ျဖစ္မယ္” ဟု ၎ကထပ္မံဆိုသည္။

အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္း၌ ခိုးမႈမ်ားသည္ ယခင္က လူမသိ၊ သူမသိ ခိုးမႈအဆင့္သာရွိၿပီး ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဓားျပတိုက္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ခိုးမႈတစ္ႀကိမ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခိုးမႈ ၂ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ခိုးမႈမွာ သေဘၤာလုံၿခံဳေရးမ်ား ထိခိုက္မႈရွိခဲ့ၿပီး လုယက္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ျပန္မရရွိသျဖင့္ အမွတ္ ၇ ရဲစခန္းသို႔က အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါအရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ရဲစခန္းသို႔အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက လိုအပ္သည့္ အေျခအေနေပၚလိုက္၍ လုံၿခံဳေရး အေနအထားမ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာ့သမိုင္းဝင္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဂါဝိန္ ဆိပ္ကမ္း၌ ညအိပ္ ကမ္းကပ္လ်က္ရွိေသာ ကုန္တင္ႏွင့္ လူစီးသေဘၤာမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္သည့္ ဓားျပတိုက္သည့္ပုံစံျဖင့္ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးဝါးလာေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈမ်ားသာ ရွိရာမွ ယခုအခါ ေလးခြကဲ့သိုေသာ လက္နက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုယက္သည္အထိ ျဖစ္လာသျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားစာ တင္ျပတိုင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာန အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
“အရင္က လူေတြ႕ရင္ မခိုးဘူး။ အခုကေတာ့ လူေတြ႕ရင္ ေလးခြနဲ႔ပစ္ၿပီး ခိုးၾကလုၾကတဲ့အဆင့္ ေရာက္လာလို႔ တင္ျပရမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္လာတယ္” ဟု အဆိုပါ အႀကီးတန္းအရာရွိက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္း၌ အၾကမ္းဖက္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈမ်ားကို ကင္းလွည့္သည့္ ဆိပ္ကမ္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနမွ လုံၿခံဳေရးမ်ားကပင္ လုံၿခံဳေရးတာဝန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။
“ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အေၾကာင္းၾကားတဲ့အခ်ိန္ သူတို႔လာႀကီးၾကပ္တဲ့ ခဏပဲ ဒီလိုအၾကမ္းဖက္ လုယက္မႈေတြ ၿငိမ္သြားတာ၊ ၿပီးရင္ ျပန္ျဖစ္တာပဲ၊ အဲဒါေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ေတြက ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုခု လုပ္ေပးမွ ျဖစ္မယ္” ဟု ၎ကထပ္မံဆိုသည္။

အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္း၌ ခိုးမႈမ်ားသည္ ယခင္က လူမသိ၊ သူမသိ ခိုးမႈအဆင့္သာရွိၿပီး ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဓားျပတိုက္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ခိုးမႈတစ္ႀကိမ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခိုးမႈ ၂ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ခိုးမႈမွာ သေဘၤာလုံၿခံဳေရးမ်ား ထိခိုက္မႈရွိခဲ့ၿပီး လုယက္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ျပန္မရရွိသျဖင့္ အမွတ္ ၇ ရဲစခန္းသို႔က အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါအရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ရဲစခန္းသို႔အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက လိုအပ္သည့္ အေျခအေနေပၚလိုက္၍ လုံၿခံဳေရး အေနအထားမ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...