ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားကို ပါးရိုက္ခြင့္မရွိ

Saturday, 25 January 2014

ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားကို ပါးရိုက္ခြင့္မရွိ
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္သား မ်ားအေပၚ ပါး႐ိုက္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ပါက ဗီဇာ႐ုပ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ၀င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ စီးပြားေရး အၾကံေပးျဖစ္သူ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။
“သူ႔ႏုိင္ငံမွာ ပါး႐ိုက္လို႔ရတယ္ ဆိုေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ လက္မခံပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမန္မာ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာကို
လက္ခံရမွာပါ။ ျမန္မာလုပ္သားေတြကို ပါး႐ိုက္တဲ့၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဗီဇာ႐ုပ္သိမ္းတဲ့အထိ အေရးယူဖို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ဆိုသည္။
ထိုသို႔ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဆႏၵျပလုပ္သားမ်ားအေပၚ ပါး႐ိုက္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရ
ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း၌ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္စသည့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၃ ႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ထိုသို႔ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန သည့္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဆႏၵျပလုပ္သားမ်ားအေပၚ ပါး႐ိုက္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ထိုသို႔ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအား သိရွိလာျခင္းျဖင့္ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္သား မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့က် လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
“အခုေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ လာေရာက္စံုစမ္းရင္ မင္းတို႔အေနနဲ႕ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေတြကို ဘာေတြလုပ္လဲဆုိတာ အဓိကေမးပါတယ္။ မလုပ္ဖူးဆိုရင္ ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ မေပးသလို အပတ္စဥ္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္တိုင္းမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ သူေတြကို ျပည္သူေတြ ေတာင္းဆိုတာ လုပ္ေပးဖို႔ ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက လူမႈတာ၀န္ မေက်ဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာေပးပါ” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...