ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေႁမြေဟာက္ကုိက္တာထက္ အဆိပ္ျပင္းတဲ့ ဒူးရင္းသီးစားျပီး Coca-Cola ေသာက္ျခင္း (ရွယ္ေပးပါ) အမ်ားသိေအာင္

Friday, 3 January 2014

ေႁမြေဟာက္ကုိက္တာထက္ အဆိပ္ျပင္းတဲ့ ဒူးရင္းသီးစားျပီး Coca-Cola ေသာက္ျခင္း (ရွယ္ေပးပါ) အမ်ားသိေအာင္

Photo: ေႁမြေဟာက္ကုိက္တာထက္ အဆိပ္ျပင္းတဲ့ ဒူးရင္းသီးစားျပီး Coca-Cola ေသာက္ျခင္း (ရွယ္ေပးပါ) အမ်ားသိေအာင္

ဒူးရင္းသီးစားျပီး Coca-Cola ေသာက္ျခင္းသည္ ေျမြေဟာက္တစ္ေကာင္ သင့္ကိုေပါက္သည့္အဆိပ္ထက္ ဆိုးသည့္ အဆိပ္သင့္မႈမ်ိဳးရွိျခင္းကို သင္သိပါသလား။အသက္ ၂၈ႏွစ္အရြယ္ တရုတ္ Tourist တစ္ေယာက္ ဒူးရင္းသီးေပၚခ်ိန္မွာ ဘန္ေကာက္သို႕ သြားလည္မိခ်ိန္မွာ သူကဒူးရင္းသီးကလည္းႀကိဳက္ေတာ့ အမ်ားႀကီးစားမိျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ Coca-Cola ေသာက္ လုိက္သည့္အခါ ေသြးေစာင့္တက္ျပီး ႏွလံုးရပ္ျပီးေသသြားပါတယ္တဲ့။ဘန္ေကာက္မွာေတာင္ ေၾကျငာထားပါတယ္တဲ့ ဒူးရင္းသီး အေတာ္မ်ားမ်ား စားျပီးရင္ ၈ နာရီအတြင္း Cola ႏွင့္ ဘီယာမေသာက္ရဘူးဆိုတာကိုပါပဲ။ကဲ သိျပီးသားသူေတြေရာ မသိေသးတဲ့ သူေတြေရာ ဖတ္ရူ မွတ္သားထားၾကပါေနာ္။
ဒူးရင္းသီးစားျပီး Coca-Cola ေသာက္ျခင္းသည္ ေျမြေဟာက္တစ္ေကာင္ သင့္ကိုေပါက္သည့္အဆိပ္ထက္ ဆိုးသည့္ အဆိပ္သင့္မႈမ်ိဳးရွိျခင္းကို သင္သိပါသလား။အသက္ ၂၈ႏွစ္အရြယ္ တရုတ္ Tourist တစ္ေယာက္ ဒူးရင္းသီးေပၚခ်ိန္မွာ ဘန္ေကာက္သို႕ သြားလည္မိခ်ိန္မွာ သူကဒူးရင္းသီးကလည္းႀကိဳက္ေတာ့ အမ်ားႀကီးစားမိျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ Coca-Cola ေသာက္ လုိက္သည့္အခါ ေသြးေစာင့္တက္ျပီး ႏွလံုးရပ္ျပီးေသသြားပါတယ္တဲ့။ဘန္ေကာက္မွာေတာင္ 
 ေၾကျငာထားပါတယ္တဲ့ ဒူးရင္းသီး အေတာ္မ်ားမ်ား စားျပီးရင္ ၈ နာရီအတြင္း Cola ႏွင့္ ဘီယာမေသာက္ရဘူးဆိုတာကိုပါပဲ။ကဲ သိျပီးသားသူေတြေရာ မသိေသးတဲ့ သူေတြေရာ ဖတ္ရူ မွတ္သားထားၾကပါေနာ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...