ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဦးေလး ေျပာခဲ့ေသာ ေရွာင္ရန္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ၊ ပါ (၃) ပါ ၊ ခ်ာ ( ၃ ) ခ်ာ ၊ ကြာ ( ၃ ) ကြာ ။

Saturday, 1 March 2014

ဦးေလး ေျပာခဲ့ေသာ ေရွာင္ရန္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ၊ ပါ (၃) ပါ ၊ ခ်ာ ( ၃ ) ခ်ာ ၊ ကြာ ( ၃ ) ကြာ ။


Photo: အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္ သူမ်ား အတြက္ 
-------------------------------------
ဦးေလး ေျပာခဲ့ေသာ ေရွာင္ရန္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ၊ 
ပါ (၃) ပါ ၊ ခ်ာ ( ၃ ) ခ်ာ ၊ ကြာ ( ၃ ) ကြာ ။

အိမ္ေထာင္ျပဳ ၊ ဘုရားတည္ ၊ ေဆးမွင္ စုတ္ထိုး 
ဤ သံုးမ်ိဳးခ်က္ မပုိင္ ေနာင္ျပင္ရန္ ခက္သည့္ အမ်ိဳး လုိ႕ 
အဆိုရွိတဲ့တာ လူတုိင္း အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာ ႏွစ္ေယာက္လက္တြဲ ျပီး ဘ၀တစ္ခုကိုတည္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို တည္ေဆာက္တဲ့ 
အခါ မွာ အေတြးအေခၚ အယူအဆ ၊ ခံယူခ်င္ ၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းရင္ 
အဆင္မေျပပါဘူး ၊ ကြဲရင္လည္း ကြဲမကြဲရင္လည္း ေရွ႕တုိးလုိ႕ စိတ္မခ်မ္းသာ ေနာက္ဆုတ္လို႕မျဖစ္နဲ႕ စိတ္ဆင္းရဲ ရတတ္ပါတယ္ဗ်ာ ..
ဟုိ စကားပံုလိုေပါ့ လႊတ္ပစ္ေတာ့လည္း ဆီတစ္၀င္း၀င္း ၊ 
စားေတာ့လည္း သဲ တစ္ခ်ပ္ခ်ပ္ ျဖစ္ရေတာ့တာေပါ့ဗ်ာ .

အဲဒါေၾကာင့္ အဲလုိ မျဖစ္ရေအာင္ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ကိုိ 
ပါ (၃) ပါ ၊ ခ်ာ ( ၃ ) ခ်ာ ၊ ကြာ ( ၃ ) ကြာ ကို သိရွိျပီး 
အဲလို လူမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ ရွား ျပီး သာယာတဲ့ ဘ၀ကို 
ထူေထာင္နိုင္ၾကပါေစ လုိ႕ ဆုေတာင္းေပးရင္း ....

ဆရာေဗဒင္

(ေသခ်ာမွတ္ထား အဲဒါ အႏွစ္ေတြေနာ္ )
အိမ္ေထာင္ျပဳ ၊ ဘုရားတည္ ၊ ေဆးမွင္ စုတ္ထိုး
ဤ သံုးမ်ိဳးခ်က္ မပုိင္ ေနာင္ျပင္ရန္ ခက္သည့္ အမ်ိဳး လုိ႕
အဆိုရွိတဲ့တာ လူတုိင္း အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာ ႏွစ္ေယာက္လက္တြဲ ျပီး ဘ၀တစ္ခုကိုတည္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို တည္ေဆာက္တဲ့
အခါ မွာ အေတြးအေခၚ အယူအဆ ၊ ခံယူခ်င္ ၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းရင္
အဆင္မေျပပါဘူး ၊ ကြဲရင္လည္း ကြဲမကြဲရင္လည္း ေရွ႕တုိးလုိ႕ စိတ္မခ်မ္းသာ ေနာက္ဆုတ္လို႕မျဖစ္နဲ႕ စိတ္ဆင္းရဲ ရတတ္ပါတယ္ဗ်ာ ..
ဟုိ စကားပံုလိုေပါ့ လႊတ္ပစ္ေတာ့လည္း ဆီတစ္၀င္း၀င္း ၊
စားေတာ့လည္း သဲ တစ္ခ်ပ္ခ်ပ္ ျဖစ္ရေတာ့တာေပါ့ဗ်ာ .

အဲဒါေၾကာင့္ အဲလုိ မျဖစ္ရေအာင္ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ကိုိ
ပါ (၃) ပါ ၊ ခ်ာ ( ၃ ) ခ်ာ ၊ ကြာ ( ၃ ) ကြာ ကို သိရွိျပီး
အဲလို လူမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ ရွား ျပီး သာယာတဲ့ ဘ၀ကို
ထူေထာင္နိုင္ၾကပါေစ လုိ႕ ဆုေတာင္းေပးရင္း ....

ဆရာေဗဒင္

(ေသခ်ာမွတ္ထား အဲဒါ အႏွစ္ေတြေနာ္ )

1 comment:

  1. မွတ္သြားလိုက္ပါပီတဲ့ရွင္ :)

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...