ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: နာဂ႐ိုးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္က်င္းပပံုျမင္ကြင္းမ်ား (7 photos)

Wednesday, 16 January 2013

နာဂ႐ိုးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္က်င္းပပံုျမင္ကြင္းမ်ား (7 photos)

၂၀၁၃ခုႏွစ္ နာဂရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕တြင္းက်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လဟယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ နာဂရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ရက္ႏွင့္ ၁၅ရက္ေန႔မ်ားတြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ေလ့လာမႈနည္းပါးခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း — in Yangon.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...