ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မုံးကုိးၿမိဳ႕အဝင္ တံတားအနီး ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား (14 photos)

Wednesday, 27 February 2013

မုံးကုိးၿမိဳ႕အဝင္ တံတားအနီး ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား (14 photos)

Photo၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မုံးကုိးၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႕ဝင္ တံတား အနီးရွိ အမႈိက္ပုံတြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားရာ အမႈိက္ပုံအနီး ေခ်ာင္းအတြင္း ငါးဖမ္း ေဆာ့ကစား ေနေသာ မုံးကုိးၿမိဳ႕ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္ေန ေမာင္မာထက္ခ်ဳိ (၁၁)ႏွစ္၊ ေမာင္ဖာန္က်ဳံး (၁၁)ႏွစ္၊ အမွတ္ ၁ ရပ္ကြက္ေန ေမာင္ရန္ပိန္းကြတ္ (၁၃) ႏွစ္၊ ေမာင္ရန္ပိန္းခမ္း (၁၁) ႏွစ္ ၊ ေမာင္ေယာက္က်ဳံးခ်ိန္ (၁၃)ႏွစ္ ႏွင့္ ေမာင္ရွိက်ားက်င္ (၁၁) ႏွစ္တို႔ ၆ ဦး ဒဏ္ရာ အသီးသီး ရရွိၾကသည္။ အဆုိပါေနရာသို႔ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမွ သြားေရာက္၍ နယ္ေျမရွင္း လင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဗုံးေပါက္ကြဲသည့္ ေနရာ၏ ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၅၀ ခန္႔ အကြာတြင္ အသင့္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရွ႕ထြက္မုိင္း တစ္လုံး ထပ္မံ ေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ ၎ေနရာ၌ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထိုခိုက္ဒဏ္ ရာရွိၾကသူမ်ားကုိ နယ္ေျမခံ စစ္ေၾကာင္းမွ မုံးကုိးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...