ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မင္းျပားျမိဳ ့နယ္ ၊ တရဂူ(ရြာေဟာင္း)တြင္ လူ(၆)ေယာက္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရေစသည့္ လူသတ္မွဳျဖစ္ပြား

Tuesday, 26 February 2013

မင္းျပားျမိဳ ့နယ္ ၊ တရဂူ(ရြာေဟာင္း)တြင္ လူ(၆)ေယာက္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရေစသည့္ လူသတ္မွဳျဖစ္ပြား


Photo: မင္းျပားျမိဳ ့နယ္ ၊ တရဂူ(ရြာေဟာင္း)တြင္ လူ(၆)ေယာက္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရေစသည့္ လူသတ္မွဳျဖစ္ပြား

မာရုသူရ (ေလးျမိဳ ့သတင္းမီဒီယာ)Monday, February 25, 2013
ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ မင္းျပားျမိဳ ့နယ္ ၊ ကြ်ဲခ်ဳိအုပ္စု ၊ တရဂူ(ရႊာေဟာင္း)တြင္ ယေန ့နံနက္(၇)နာရီခန္ ့က စိတ္မႏွံသူတစ္ဦး၏သတ္ျဖတ္မွဳေၾကာင့္ သူ ့မိဘအပါင္အ၀င္ လူ(၆)ေယာက္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အခင္းျဖစ္ပြားပံုမွာ တရဂူရြာေဟာင္းတြင္ယေန ့နံနက္(၇)နာရီခန္ ့က ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတုိ ့၏
ရိုးရာနတ္ကနားပြဲက်င္းပေနစဥ္ စိတ္မႏွံသူ ေမာင္ျမထြန္း (တရားခံ)က စိတ္ေဖါက္ျပန္ကာ နတ္ကနားပြဲအတြင္းသို ့ ၀င္ေရာက္လာျပီး နတ္ကနားပြဲမွ နီးစပ္ရာလူမ်ားအား သူ ့ႏွင့္အတူ ပါလာေသာ
ဓါးရွည္ျဖင့္ ခုတ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထုိခုတ္သတ္မွဳေၾကာင့္ သူ ့မိခင္(တရားခံေမာင္ျမထြန္း၏မိခင္)
အပါအ၀င္ လူ(၅)ေယာက္မွာ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့ျပီး တစ္ဦးမွာ ပြဲခ်င္းျပီးေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။ထုိဒဏ္ရာသူမ်ားအား မင္းျပားျမိဳ ့၊ ျပည္သူ ့ေဆးရံုၾကီးသို ့နံနက္(၁၀)နာရီခန္ ့ေလာက္တြင္
ရြာလူၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ရြာသားမ်ားက ေဆးရံုသို ့ယူေဆာင္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။သို ့ေသာ္လည္း
ဒဏ္ရာအျပင္းထန္ရရွိသူ(၃)ဦးအားယခုအခါစစ္ေတြေဆးရံုသို ့အခ်ိန္မီပို ့ေဆာင္နိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္
ရွိေၾကာင္း ေဆးရံုတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါသည္။
အခင္းျဖစ္ပြားမွဳေၾကာင့္ ေသဆံုး၊ဒဏ္ရာရရွိစာရင္း
----------------------------------------------------
ေသဆံုးသူ - ဦးဖုိးျမင့္ (အသက္-၅၁)ႏွစ္- (ခ်င္းတိုင္းရင္းသား-တရဂူရြာေဟာင္း)


ဒဏ္ရာရသူမ်ား - (၁)ဦးေက်ာ္သန္း(အသက္-၅၂)ႏွစ္-(ခ်င္းတုိင္းရင္းသား-တရဂူရြာေဟာင္း)
(၂)ေဒၚမေခ်ာ-တရားခံ၏မိခင္(အသက္-၆၀)ႏွစ္-( ခ်င္းတိုင္းရင္းသား-တရဂူရြာေဟာင္း)
(၃)ေဒၚမသန္းျမ(အသက္-၅၂)ႏွစ္- (ခ်င္းတိုင္းရင္းသား-တရဂူရြာေဟာင္း)
(၄)ေဒၚမၾကာ(အသက္-၅၅)ႏွစ္- (ခ်င္းတိုင္းရင္းသား-တရဂူရြာေဟာင္း)
(၅)ေစာယဥ္စိန္-နတ္ကေတာ္ ( အသက္-ရ၈)ႏွစ္-(ရခိုင္တိုင္းရင္းသား -မင္းျပား)
ယခုအခါ စိတ္မႏွံသူတရားခံ ေမာင္ျမထြန္းအား မင္းျပား ၊ျပည္သူ ့ရဲတပ္ဖြဲ ့မွ ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း
သိရသည္။

http://maruthura.blogspot.com/2013/02/blog-post_1925.html

 Share Arakan Newsမာရုသူရ (ေလးျမိဳ ့သတင္းမီဒီယာ)Monday, February 25, 2013
ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ မင္းျပားျမိဳ ့နယ္ ၊ ကြ်ဲခ်ဳိအုပ္စု ၊ တရဂူ(ရႊာေဟာင္း)တြင္ ယေန ့နံနက္(၇)နာရီခန္ ့က စိတ္မႏွံသူတစ္ဦး၏သတ္ျဖတ္မွဳေၾကာင့္ သူ ့မိဘအပါင္အ၀င္ လူ(၆)ေယာက္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အခင္းျဖစ္ပြားပံုမွာ တရဂူရြာေဟာင္းတြင္ယေန ့နံနက္(၇)နာရီခန္ ့က ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတုိ ့၏
ရိုးရာနတ္ကနားပြဲက်င္းပေနစဥ္ စိတ္မႏွံသူ ေမာင္ျမထြန္း (တရားခံ)က စိတ္ေဖါက္ျပန္ကာ နတ္ကနားပြဲအတြင္းသို ့ ၀င္ေရာက္လာျပီး နတ္ကနားပြဲမွ နီးစပ္ရာလူမ်ားအား သူ ့ႏွင့္အတူ ပါလာေသာ
ဓါးရွည္ျဖင့္ ခုတ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထုိခုတ္သတ္မွဳေၾကာင့္ သူ ့မိခင္(တရားခံေမာင္ျမထြန္း၏မိခင္)
အပါအ၀င္ လူ(၅)ေယာက္မွာ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့ျပီး တစ္ဦးမွာ ပြဲခ်င္းျပီးေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရသည္။ထုိဒဏ္ရာသူမ်ားအား မင္းျပားျမိဳ ့၊ ျပည္သူ ့ေဆးရံုၾကီးသို ့နံနက္(၁၀)နာရီခန္ ့ေလာက္တြင္
ရြာလူၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ရြာသားမ်ားက ေဆးရံုသို ့ယူေဆာင္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။သို ့ေသာ္လည္း
ဒဏ္ရာအျပင္းထန္ရရွိသူ(၃)ဦးအားယခုအခါစစ္ေတြေဆးရံုသို ့အခ်ိန္မီပို ့ေဆာင္နိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္
ရွိေၾကာင္း ေဆးရံုတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါသည္။
အခင္းျဖစ္ပြားမွဳေၾကာင့္ ေသဆံုး၊ဒဏ္ရာရရွိစာရင္း
----------------------------------------------------
ေသဆံုးသူ - ဦးဖုိးျမင့္ (အသက္-၅၁)ႏွစ္- (ခ်င္းတိုင္းရင္းသား-တရဂူရြာေဟာင္း)


ဒဏ္ရာရသူမ်ား - (၁)ဦးေက်ာ္သန္း(အသက္-၅၂)ႏွစ္-(ခ်င္းတုိင္းရင္းသား-တရဂူရြာေဟာင္း)
(၂)ေဒၚမေခ်ာ-တရားခံ၏မိခင္(အသက္-၆၀)ႏွစ္-( ခ်င္းတိုင္းရင္းသား-တရဂူရြာေဟာင္း)
(၃)ေဒၚမသန္းျမ(အသက္-၅၂)ႏွစ္- (ခ်င္းတိုင္းရင္းသား-တရဂူရြာေဟာင္း)
(၄)ေဒၚမၾကာ(အသက္-၅၅)ႏွစ္- (ခ်င္းတိုင္းရင္းသား-တရဂူရြာေဟာင္း)
(၅)ေစာယဥ္စိန္-နတ္ကေတာ္ ( အသက္-ရ၈)ႏွစ္-(ရခိုင္တိုင္းရင္းသား -မင္းျပား)
ယခုအခါ စိတ္မႏွံသူတရားခံ ေမာင္ျမထြန္းအား မင္းျပား ၊ျပည္သူ ့ရဲတပ္ဖြဲ ့မွ ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း
သိရသည္။


Share Arakan News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...