ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမ်ားျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္ပါက စံုစမ္းကာ တရားဥပေဒအရ စစ္ ေဆးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

Tuesday, 26 February 2013

အမ်ားျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္ပါက စံုစမ္းကာ တရားဥပေဒအရ စစ္ ေဆးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း


Photo: အမ်ားျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္ပါက စံုစမ္းကာ တရားဥပေဒအရ စစ္ ေဆးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ရက္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕(၃၈)လမ္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပတ္၀န္း က်င္သန္႔ရွင္းေရးဌာနတြင္ လက္ ေထာက္ဌာနမွဴးဦးရဲေက်ာ္မိုးက မီဒီယာမ်ားအားေျပာၾကားသည္။
““ပထမတစ္ခါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္းနဲ႔သိမ္ျဖဴလမ္း ေထာင့္မွာရွိတဲ့ အမ်ားျပည္သူသံုးသန္႔စင္ခန္းတစ္ခုကိုစည္းကမ္းမဲ့ ေဆးေတြနဲ႔စာေတြကိုေရးသြားပါ တယ္။ အခု ဒုတိယတစ္ခါ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စိန္ေပါလ္ေျမ ေပၚသန္႔စင္ခန္းတစ္ခုကိုထပ္လုပ္ သြားပါတယ္။ဒါေတြကိုလည္း စံု စမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ေနပါ တယ္။ ဒီလိုအမ်ားျပည္သူပိုင္ ပစၥည္း၊အမ်ားျပည္သူသံုးသန္႔စင္ ခန္းေတြကို စည္းကမ္းမဲ့ေဆးေတြ နဲ႔စာေတြေရးထားတာတို႔ဖ်က္လို႔ ဖ်က္ဆီးလုပ္တာေတြဆိုရင္ စည္ ပင္သာယာဥပေဒအရအေရးယူမွာ ပါ””ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ေဆးမ်ားျဖင့္စာ ေရးသားျခင္းမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ သန္႔စင္ခန္းမ်ား၊ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္မ်ား၊လူသြားလူလာမ်ားေသာ အုတ္နံရံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ ေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

ၿဖိဳးေအာင္


 The Hot Newsေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ရက္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕(၃၈)လမ္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပတ္၀န္း က်င္သန္႔ရွင္းေရးဌာနတြင္ လက္ ေထာက္ဌာနမွဴးဦးရဲေက်ာ္မိုးက မီဒီယာမ်ားအားေျပာၾကားသည္။
““ပထမတစ္ခါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္းနဲ႔သိမ္ျဖဴလမ္း ေထာင့္မွာရွိတဲ့ အမ်ားျပည္သူသံုးသန္႔စင္ခန္းတစ္ခုကိုစည္းကမ္းမဲ့ ေဆးေတြနဲ႔စာေတြကိုေရးသြားပါ တယ္။ အခု ဒုတိယတစ္ခါ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စိန္ေပါလ္ေျမ ေပၚသန္႔စင္ခန္းတစ္ခုကိုထပ္လုပ္ သြားပါတယ္။ဒါေတြကိုလည္း စံု စမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ေနပါ တယ္။ ဒီလိုအမ်ားျပည္သူပိုင္ ပစၥည္း၊အမ်ားျပည္သူသံုးသန္႔စင္ ခန္းေတြကို စည္းကမ္းမဲ့ေဆးေတြ နဲ႔စာေတြေရးထားတာတို႔ဖ်က္လို႔ ဖ်က္ဆီးလုပ္တာေတြဆိုရင္ စည္ ပင္သာယာဥပေဒအရအေရးယူမွာ ပါ””ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ေဆးမ်ားျဖင့္စာ ေရးသားျခင္းမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ သန္႔စင္ခန္းမ်ား၊ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္မ်ား၊လူသြားလူလာမ်ားေသာ အုတ္နံရံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ ေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

ၿဖိဳးေအာင္


The Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...