ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လားရႈိးသိန္းေအာင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မႏၱေလး တြင္ က်င္းပမည္

Sunday, 3 February 2013

လားရႈိးသိန္းေအာင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မႏၱေလး တြင္ က်င္းပမည္

Photo: လားရႈိးသိန္းေအာင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မႏၱေလး တြင္ က်င္းပမည္
Sunday, 03 February 2013

မၾကာမီ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာေသာ လားရႈိး သိန္းေအာင္ ၏ ဒုတိယ အၾကိမ္ေၿမာက္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲကို
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ Swan Hotel ျမက္ခင္းျပင္ ၌ က်င္းပမည္ ဟု လားရႈိးသိန္းေအာင္ က
ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ တြင္ လားရႈိးသိန္းေအာင္ ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ သီခ်င္း ၃၀ ေက်ာ္ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူ ဦးရွမ္းမ က ေျပာဆိုသည္။ လက္မွတ္ခ မ်ားကို က်ပ္တစ္ေသာင္း မွ က်ပ္ သံုးေသာင္း ျဖင့္ ေရာင္းခ် သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ ေဝးကြာ ေနသည္႔ ေတးသံရွင္ လားရႈိးသိန္းေအာင္ သည္ ဒီဇင္ဘာ၂၀ရက္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ေန႔က MCC ကြင္းျပင္ တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည္။

The Voice Weeklyမၾကာမီ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ လာေသာ လားရႈိး သိန္းေအာင္ ၏ ဒုတိယ အၾကိမ္ေၿမာက္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲကို
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ Swan Hotel ျမက္ခင္းျပင္ ၌ က်င္းပမည္ ဟု လားရႈိးသိန္းေအာင္ က
ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ တြင္ လားရႈိးသိန္းေအာင္ ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ သီခ်င္း ၃၀ ေက်ာ္ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူ ဦးရွမ္းမ က ေျပာဆိုသည္။ လက္မွတ္ခ မ်ားကို က်ပ္တစ္ေသာင္း မွ က်ပ္ သံုးေသာင္း ျဖင့္ ေရာင္းခ် သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ ေဝးကြာ ေနသည္႔ ေတးသံရွင္ လားရႈိးသိန္းေအာင္ သည္ ဒီဇင္ဘာ၂၀ရက္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ေန႔က MCC ကြင္းျပင္ တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...