ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လက္စြပ္အတုေၾကာင့္ လက္ထိပ္၀တ္ရသူ.....

Sunday, 3 February 2013

လက္စြပ္အတုေၾကာင့္ လက္ထိပ္၀တ္ရသူ.....


Photo: လက္စြပ္အတုေၾကာင့္ လက္ထိပ္၀တ္ရသူ
Sunday, February 03, 2013 

ေျမာက္ဥကၠလာပ (႒) ရပ္ကြက္ ေခမာ (၅) လမ္းေန မယုယုဇင္သည္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔ (၁၂း၀၀) နာရီခန္႔အခ်ိန္ တြင္ အေလးခ်ိန္ ၃ ပဲ ၄ ေရြးခန္႔ ေက်ာက္တစ္လံုးလက္စြပ္အား ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း (၈) ရပ္ကြက္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းႏွင့္ ရတနာ လမ္းေထာင့္အမွတ္ တ/၅၀ ရွိ လက္ကီး ဆဲဗင္းအမိန္႔ရအေပါင္ ဆုိင္သို႔က်ပ္ေငြ ၁၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ေပါင္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆုိင္တာ၀န္ခံျဖစ္ေသာ မသင္းသင္းခိုင္မွ မယုယုဇင္ေပါင္ ႏွံသြားေသာ လက္စြပ္အား ေသခ်ာ ေအာင္စစ္ေဆးၾကည့္ေသာအခါ တြင္
ေရႊအတုျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎ကရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္
ေျပာျပ၍ သိရွိရသည္။

အဆုိပါ မယုယုဇင္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ (၀၃း၀၀) နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆိုင္သို႔ထပ္မံေရာက္ရွိလာၿပီး ပုံစံ တူ ၃ ပဲ ၄ ေရြးခန္႔ေက်ာက္တစ္ လံုးလက္စြပ္အတုအားေပါင္ႏွံေနစဥ္ ပထမအႀကိမ္ေပါင္ႏွံသြားေသာ မယုယုဇင္မွန္းသိရွိခဲ့၍ ထိုအခ်ိန္တြင္ လွည့္ကင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ သိရွိရသည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း (၈) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ေအာင္ႏုိင္ဦးရဲတပ္သား ေက်ာ္သူဇင္ႏွင့္ ေအာင္ဟိန္းတို႔ 
ေရာက္ရွိလာၿပီး ပူးေပါင္းဖမ္းဆီး လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဒုတိတယႀကိမ္မယုယုဇင္လာ ေရာက္ေရာင္းခ်ေသာ လက္စြပ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ စစ္ေဆး သည္႔အခါ ေရႊအတုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ဆိုင္တာ၀န္ခံအမႈဖြင့္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ျခင္းအပါအ၀င္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ၎ မယုယုဇင္အား ရဲစခန္းမွေျခခ်ဳပ္
ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


အရိႏၵမာ (ဘိုကေလး)
The Hot Newsေျမာက္ဥကၠလာပ (႒) ရပ္ကြက္ ေခမာ (၅) လမ္းေန မယုယုဇင္သည္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔ (၁၂း၀၀) နာရီခန္႔အခ်ိန္ တြင္ အေလးခ်ိန္ ၃ ပဲ ၄ ေရြးခန္႔ ေက်ာက္တစ္လံုးလက္စြပ္အား ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း (၈) ရပ္ကြက္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းႏွင့္ ရတနာ လမ္းေထာင့္အမွတ္ တ/၅၀ ရွိ လက္ကီး ဆဲဗင္းအမိန္႔ရအေပါင္ ဆုိင္သို႔က်ပ္ေငြ ၁၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ေပါင္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဆုိင္တာ၀န္ခံျဖစ္ေသာ မသင္းသင္းခိုင္မွ မယုယုဇင္ေပါင္ ႏွံသြားေသာ လက္စြပ္အား ေသခ်ာ ေအာင္စစ္ေဆးၾကည့္ေသာအခါ တြင္
ေရႊအတုျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎ကရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္
ေျပာျပ၍ သိရွိရသည္။

အဆုိပါ မယုယုဇင္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ (၀၃း၀၀) နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆိုင္သို႔ထပ္မံေရာက္ရွိလာၿပီး ပုံစံ တူ ၃ ပဲ ၄ ေရြးခန္႔ေက်ာက္တစ္ လံုးလက္စြပ္အတုအားေပါင္ႏွံေနစဥ္ ပထမအႀကိမ္ေပါင္ႏွံသြားေသာ မယုယုဇင္မွန္းသိရွိခဲ့၍ ထိုအခ်ိန္တြင္ လွည့္ကင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ သိရွိရသည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း (၈) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ေအာင္ႏုိင္ဦးရဲတပ္သား ေက်ာ္သူဇင္ႏွင့္ ေအာင္ဟိန္းတို႔
ေရာက္ရွိလာၿပီး ပူးေပါင္းဖမ္းဆီး လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဒုတိတယႀကိမ္မယုယုဇင္လာ ေရာက္ေရာင္းခ်ေသာ လက္စြပ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ စစ္ေဆး သည္႔အခါ ေရႊအတုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ဆိုင္တာ၀န္ခံအမႈဖြင့္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ျခင္းအပါအ၀င္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ၎ မယုယုဇင္အား ရဲစခန္းမွေျခခ်ဳပ္
ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


အရိႏၵမာ (ဘိုကေလး)
The Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...