ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မိစု လို႕ေခၚမွ သေဘာက်ေၾကာင္း မြန္အမ်ဳိးသားေန႔၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

Wednesday, 27 February 2013

မိစု လို႕ေခၚမွ သေဘာက်ေၾကာင္း မြန္အမ်ဳိးသားေန႔၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အဘြားျဖစ္သူမွာ မြန္မ်ိဳးဆက္မွ ဆင္းသက္လာသျဖင့္ ၄င္းအေနျဖင္႔ မြန္ေသြးပါသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္မွာ မိစုဟု မေခၚပါက ၄င္းအေနႏွင့္ သေဘာမက်ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျပည္သူ႔ဥယာဥ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ (၆၆) ၾကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္မက မြန္ေတြနဲ႔ေတာ့ နည္းနည္းအမ်ိဳးဆက္လို႔ ရတယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။ ကၽြန္မအေမဘက္က အဘြားက စနူသေနာ့ ဆိုတဲ့ရြာကလာတဲ့အတြက္ မြန္မ်ိဳးဆက္ကေနဆင္းသက္တယ္လို႔ ကၽြန္မ ယံုၾကည္ပါတယ္။ သမီး မိန္းကေလးေတြဆုိရင္ မိ တပ္ျပီးေတာ့ ေခၚပါတယ္။ အိမ္မွာအေမက ကၽြန္မကို မိစုလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီလို မေခၚရင္ ကၽြန္မစိတ္ဆိုးေနသလိုပဲဆိုတာ ကၽြန္မသိတယ္။” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...