ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္းအစိုးရ မူဆလင္ သူပုန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမည္

Thursday, 28 February 2013

ထိုင္းအစိုးရ မူဆလင္ သူပုန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမည္


Photo: ထိုင္းအစိုးရ မူဆလင္ သူပုန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမည္ 

Friday, March 1, 2013

ထိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသမွာဆယ္ႏွစ္နီးပါး ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အႀကမ္းဖက္မႈေတြ အဆံုးသတ္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့ အေနနဲ႔ ထိုင္းအစိုးရက အဓိက မူဆလင္သူပုန္အဖြဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ဖို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၾကာသပေတးေန႔က ထိုင္းအႀကီးတန္းအရာရွိေတြနဲ႔ NRF ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဦးက ကုိယ္စာ လွယ္ေတြ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကတာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီမွာ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္ရွင္နာ၀ပ္ကလည္း မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Najib Razak နဲ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ထိုင္းအစိုးရက လိုလားေနသလို အခုလိုေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူညီ ခ်က္ရခဲ့တာအတြက္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႀကိဳဆိုပါတယ္။ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ဒီလိုေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာ တူညီမႈ ရတာဟာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစလို႔ဆိုပါတယ္ မေလးရွာားအေျခစိုက္ NRF အဖြဲ႔ဟာ ထိုစ္ႏိုင္ငံေတာင္ ပိုင္းမူဆလင္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာေဒသကို ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးဖို႔ ေတာ္လွန္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြထဲ ကတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြအတြင္း တစ္ျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြက သေဘာတူညီမႈ ရွိမရွီေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကစၿပီးအၾကမ္းဘက္မႈေတြ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျဖစ္ပြားခဲ့ရာက လူေပါင္း ၅ ေထာင္ေလာက္ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ထိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသမွာဆယ္ႏွစ္နီးပါး ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အႀကမ္းဖက္မႈေတြ အဆံုးသတ္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့ အေနနဲ႔ ထိုင္းအစိုးရက အဓိက မူဆလင္သူပုန္အဖြဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ဖို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၾကာသပေတးေန႔က ထိုင္းအႀကီးတန္းအရာရွိေတြနဲ႔ NRF ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဦးက ကုိယ္စာ လွယ္ေတြ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကတာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီမွာ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္ရွင္နာ၀ပ္ကလည္း မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Najib Razak နဲ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ထိုင္းအစိုးရက လိုလားေနသလို အခုလိုေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူညီ ခ်က္ရခဲ့တာအတြက္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႀကိဳဆိုပါတယ္။ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ဒီလိုေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာ တူညီမႈ ရတာဟာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစလို႔ဆိုပါတယ္ မေလးရွာားအေျခစိုက္ NRF အဖြဲ႔ဟာ ထိုစ္ႏိုင္ငံေတာင္ ပိုင္းမူဆလင္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာေဒသကို ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးဖို႔ ေတာ္လွန္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြထဲ ကတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြအတြင္း တစ္ျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြက သေဘာတူညီမႈ ရွိမရွီေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကစၿပီးအၾကမ္းဘက္မႈေတြ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျဖစ္ပြားခဲ့ရာက လူေပါင္း ၅ ေထာင္ေလာက္ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...